De eerste nieuwsbrief is uit!

De eerste nieuwsbrief is uit!

De onderwerpen van deze eerste nieuwsbrief zijn o.a.:

  • De vereniging.
  • Een terugblik op de activiteiten.
  • Melden van eigen schade-ervaringen
  • Gesprekken met de NAM, de Commissie Bodemdaling van de Provincie Groningen en de Stichting Willem Beton.
  • Verdere contacten.
  • Het concept–eindrapport van Deltares.
  • Nieuwe meting en voorspelling van de bodemdaling door gaswinning
  • Ledenvergadering

Wilt u de hele nieuwsbrief lezen? Meldt u dan aan als lid voor €10 per jaar.