De gaselite ‘lijdt’ nog steeds aan tunnelvisie

CEO-GasTerra stuitend voorbeeld.

Gertjan Lankhorst, CEO van de GasTerra, geeft een afscheidsinterview in het DvhN van 17 december 2016, waarin hij zijn ‘waarheid’ nog eens verwoord.  Kernpunten zijn:
– Het gasgebouw oftewel de Gaselite is ten onrechte verdacht gemaakt,
– Koester de gaswinning in Groningen ondanks de ellendige gevolgen,
– Gas is voor Groningen een kans,
– Kom uit de slachtofferrol jullie Groningers.

Volmaakt voorbeeld van een tunnelvisie en eigen handen schoonwassen.

Een tunnelvisie is: een beperkte kijk op iets hebben ( zie Juridisch Woordenboek). En geen feiten toe willen laten die strijdig zijn met deze visie.

 

Het interview van Gertjan Lankhorst, scheidend CEO van de GasTerra,  is een stuitend voorbeeld daarvan. Het toont weer eens aan, dat het lerend vermogen van de ‘gaselite’ minimaal is. En dat de kloof tussen de beeldvorming van de ‘gaselite’ behorende tot het gasgebouw en de alledaagse werkelijkheid van de bevolking over wat er daadwerkelijk gaande was, nu is en wat gaat komen, gigantisch is.

Nog steeds verwoordt dit lid van het gasgebouw de zegeningen van het gas voor Nederland. Dat  Groningen ook deel van Nederland uitmaakt, is bij hem blijkbaar nog steeds niet doorgedrongen. Of speelt daarbij nauwelijks een rol. En waarom Groningen de gaswinning zou moeten koesteren, daarvoor ontbreekt elke geloofwaardige onderbouwing. Welke kansen de burgerij van Groningen wel gaat krijgen door de gaswinning, komt ook niet naar voren.

Dat hij nalaat dit alles te onderbouwen is natuurlijk slechts een detailpuntje binnen het geheel. Het echt stuitende is, dat hij schijnbaar het vernietigende rapport van de RVV over de dubieuze rol van de ‘gaselite’, die samen het gasgebouw vormt, niet heeft gelezen. Aannemelijker is echter, dat hij het wel heeft gelezen, maar dat het niet past binnen zijn tunnelvisie. Want hoe is anders zijn uitspraak te verklaren dat : “ het gasgebouw ten onrechte verdacht is gemaakt.” Het is een fraai voorbeeld van eigen handen schoonwassen. Voor het gemak daarbij negerend, dat de ‘elite’ van het gasgebouw niet verdacht is gemaakt, omdat deze elite als veroorzaker van de ellende in Groningen ten minste moreel schuldig is!

Slachtofferrol

Lankhorst zijn oproep : “Kom uit de slachtofferrol”, acht de GBB naast elitair ook riskant en onverantwoord.
Immers het kan niet uitgesloten worden, dat dit gaat werken als het aansteken van de lont in het kruitvat. Want het is een kruitvat van 100.000 mensen die in een beschadigd huis wonen, van vele mensen wiens huis ten gevolge van het handelen van de ‘gaselite’ is afgebroken, van duizenden mensen die de eigen woning uit moeten vanwege de versteviging, van tienduizenden mensen die zullen ervaren dat het daadwerkelijk onveilig is bij een komende zware beving. Zij zullen deze oproep ‘om uit de slachtofferrol te komen’ kunnen zien als een oproep om in revolte te komen.
De GBB vindt het daarom een riskante en onverantwoordelijke oproep.
Het geschetste scenario kan echter niet worden uitgesloten.

Bestuur GBB