De GBB wenst u een ‘onbewogen’ 2012!

Beste bezoeker,
Wij wensen u graag een ‘onbewogen’ 2012 toe!

Onze website daarentegen gaat een stuk dynamischer het nieuwe jaar in: u kunt gemakkelijker zelf een boodschap achterlaten en er komt meer nieuws op, ook via twitter.

Afgelopen jaar leverde een record op wat betreft het aantal bevingen: maar liefst 77. In acht jaar tijd is het gemiddeld aantal bevingen per jaar boven het Groninger gasveld ruwweg verdriedubbeld! Op 30 december was er weer een van 2.2 in de buurt van Middelstum.

Het komende jaar zullen we ons blijven inzetten voor een betere schaderegeling en meer en beter onderzoek. We willen ons in 2012 vooral bezighouden met het inventariseren van de bestaande schade door aardbevingen. In januari worden de bewoners van Wirdum hierover geënquêteerd. Daarna volgen andere dorpen. Ook willen we meer energie steken in de groei van de vereniging.

We vragen u dan ook, lid te worden en reclame te maken voor de GBB: alleen bij voldoende ledengroei heeft de vereniging recht van bestaan.

Het bestuur van de GBB