De NAM zegt het vertrouwen op in Vergnes Expertise uit Leek.

Vrije keuze oneigenlijk fors beperkt door NAM.
NAM intimideert andere contra-experts.

De NAM zegt het vertrouwen op in Vergnes Expertise uit Leek. De GBB dacht tot nu toe, dat het vooral essentieel was dat de schadelijder vertrouwen had in de contra-expert. Maar nu blijkt het dus bepalend te zijn, dat de NAM zelf vertrouwen heeft in de contra-expert. Maar de NAM heeft alleen vertrouwen in wat je doet, als je doet zoals de NAM het wil.  De conclusie moet dan ook zijn, dat Vergnes te weinig heeft gedaan wat de NAM past.
Ons lijkt dat een compliment voor Vergnes. Maar zoals een ieder in het bevingsgebied weet, dan laat de NAM je de knoet voelen. Vraag maar na bij de schadelijders die met een complexe schade en/of situatie volhardend de strijd zijn aangegaan om recht te krijgen..

Naar de GBB begrepen heeft, zijn er al omstreeks 2500 contra-expertises door Vergnes afgerond. Waarbij dus overeenstemming is bereikt met de NAM. Waaom komt dan  dit “opzeggen van vertrouwen” op dit moment? Maakt de NAM zich zorgen dat de casussen van Vergnes bij de Arbiters mogelijk wel veel meer kans hebben, dan de NAM voorheen dacht? Is Vergnes te ‘populair’ bij schadelijders? Kan men het op basis van inhoudelijke discussies met Vergnes het niet winnen? Wie zal het zeggen. Het vertrouwen opzeggen nadat er voor zeer vele contra-expertises wel overeenstemming is bereikt, is nogal opvallend.

Maar het is beslist ook weer eens bevoogdend. De NAM, de schadeveroorzaker, die vindt dat zij voor het welbevinden van de schadelijder het vertrouwen op moet zeggen in een geregistreerde contra-expert en daarmee van de keuzevrijheid van de schadelijder een farce maakt.

Tegelijkertijd is het ook een intimiderend signaal naar andere contra expertise bureaus. De boodschap is immers: De NAM betaalt en bepaalt ook welke contra-expert bureaus de knoet voelen als men niet doet wat de NAM passend vindt..

De reden voor het opzeggen van vertrouwen door de NAM zou zijn; de gebrekkige kwaliteit en dan m.n. de weinig steekhoudende onderbouwing van schadeoorzaken en het regelmatig voorkomen van dezelfde tekstpassages en dus kopieerwerk uit eerdere schaderapporten.
Als een bij NIVRE geregistreerde schade-expert zoals Vergnes zaken onderbouwt en daarbij met enige regelmaat schadepatronen ziet, die zich hebben voltrokken volgens eenzelfde schadeontstaansproces, dan lijkt het niet onlogisch dat daarbij  vergelijkbare conclusies op vergelijkbare wijze worden onderbouwd en daarbij gebruik maakt van dezelfde teksten, die in vergelijkbare gevallen eerder geformuleerd zijn.

Bij De NAM denkt men  blijkbaar “Bingo”,  als  blijkt dat er ‘gekopieerd wordt’ uit eerdere rapportages. Dat mag natuurlijk niet, aldus de NAM. En als het al zou mogen, dan getuigt het op z’n minst van slordig werk en slechte onderbouwing volgens de schadeveroorzaker NAM.
Maar waarom zou dat niet mogen? Doen de eigen ‘experts’ van NAM/CVW het dan anders? Kopiëren die nooit iets uit eerdere rapportages? Citeren zij niet te pas en te onpas passages uit het hooggeloofde bevingshandboek van de NAM?

Natuurlijk wel. De vanuit het CVW geproduceerde rapporten getuigen nu van strikte regie en éénvormigheid, en als er al iets wordt ‘onderbouwd’ dan gebeurt dat steeds in dezelfde bewoordingen en met dezelfde citaten en verwijzingen naar de bekende ‘betrouwbare-bronnen’ , zoals  uit de ‘betrouwbare bron’ het handboek aarbevingschade van de NAM.

Maar is eenvormigheid slecht? Denkelijk niet, aangezien hetzelfde CVW het als een positief punt ziet als hun schaderapportjes eenvormigheid uitstralen. Men heeft daar zelfs trainingstijd aan besteed.

Conclusie

Het rammelt aan alle kanten dit opzeggen van vertrouwen. De andere contra-experts worden geïntimideerd.  En de vrije keuze om een geregistreerde expert te kiezen wordt oneigenlijk fors beperkt door de NAM.

Allemaal winstpunten voor de NAM. Het is de NAM weer gelukt. Proficiat dus maar, met het verder aantasten van het vertrouwen in de NAM. Eerdaags zal er wel weer een reactie van de directeur van de NAM komen, dat het zo betreurenswaardig is dat de NAM zo weinig vertrouwen geniet. Krokodillentranen, zoals steeds. Maar eerlijk is eerlijk, hij speelt zijn rol met verve!