De onderzoeksgroep ‘Gronings Perspectief’ van de Rijksuniversiteit Groningen monitort gezondheid, veiligheid en toekomstperspectief in Groningen.

GBB: Negatief effect gaswinning weer eens vastgesteld. De onderzoeksgroep stelt slachtofferhulp voor zonder de dader aan te pakken. De gaswinning is, zoals bekend, de veroorzaker en moet daarom vergaand omlaag!

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Prof. Tom Postmes en dr. Katherine Stroeber, in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen.
Groningers die herhaaldelijk aardbevingsschade schade hebben gehad, kampen vaker met specifieke gezondheidsklachten dan andere Groningers. Meervoudige schade heeft ook invloed op de geestelijke gezondheid. Anderhalf keer zo veel mensen in deze groep heeft regelmatig last van negatieve gevoelens zoals neerslachtigheid of een gebrek aan controle over hun leven. De groep Groningers met meervoudige schade voelt zich bovendien beduidend minder veilig.

Postmes merkt op: ‘Deze mensen zijn geen klagers. Hun klachten moet je serieus nemen. De zorg voor de mensen in dit gebied moet voorop staan, met name bij mensen die voor de zoveelste keer schade krijgen. Hij adviseert om dit langs meerdere sporen aan te pakken. Dat kan de gezondheidsklachten verkleinen en de weerbaarheid vergroten.’

GBB: hoewel deze reactie van de onderzoekers positief is bedoeld, is hij tegelijkertijd beklemmend.  Niet de gaswinning, de veroorzaker van de klachten, moet omlaag maar de bewoners moeten worden ‘ontzorgd’. Slachtofferhulp zonder de dader aan te pakken.

Het is belangrijk er op te wijzen dat het steeds terugkomen van schade niet ophoudt zolang de gaswinning doorgaat. De effecten op gezondheid en psychisch welbevinden zullen hierdoor verergeren. Diegenen die willens en wetens toch doorgaan met gas winnen, zullen dit op hun geweten hebben.

Bestuur van de GBB

Persbericht GBB: 29 april 2016