‘De schijn voorbij….’

Visie van de Groninger Bodem Beweging (GBB) op de opvolging van de top van SODM
De voormalige inspecteur-generaal bij Staatstoezicht op de Mijnen (SodM): Jan de Jong, heeft naar eer en geweten vanuit zijn functie als adviseur van minister Kamp een jaar geleden kritiek geuit op het voorgenomen gasbesluit van deze minister. Jan de Jong was helder: de risico’s die aan het winnen van gas zijn verbonden zijn groot; met een directe vermindering van de gasproductie met 40 procent zal er voor de bewoners weer een veiliger situatie ontstaat.
Deze ferme opstelling, waarbij De Jong het glas als half leeg zag, mede omdat er zoveel onzekerheden naar voren kwamen in de onderzoeken, kwam hem duur te staan. Kamp ziet vanuit economisch perspectief dat zelfde glas namelijk als half vol, gebaseerd op de zelfde onzekerheden in de onderzoeken, maar ingegeven door de hoge geldelijke opbrengsten – en zeker niet kijkend naar de veiligheid van een deel van de bewoners van (ook zijn) koninkrijk. Exit Jan de Jong: met vervroegd pensioen noemen ze dat dan netjes.
En nu krijgen we de heer Harry van der Meijden als nieuwe baas van het SodM, de club die Kamp cs, serieus en onpartijdig zou moeten adviseren.
De Groninger Bodem Beweging heeft deze zet van Kamp met gefronste wenkbrauwen aangekeken, maar (helaas) niet met verbazing. Wij zijn als bestuur van de GBB de onschuld voorbij om te menen dat politiek iets met rechtvaardigheid of moreel besef te maken heeft. Kamp gaan met de benoeming van zijn nieuwe adviseur, de nieuwe inspecteur-generaal Harry van der Meijden volgens ons zelf alle schijn voorbij; het doen vóórkomen dat je een echt onafhankelijk advies op prijs stelt.
De nieuwe inspecteur-generaal van SodM trad direct na zijn studie Geologie in dienst bij Shell en bekleedde daar tot 2008 allerlei (toezichthoudende) rollen, waarbij hij tussen 2001 en 2008 directeur was bij het hoofdkantoor van Shell in Den Haag. Daarna was hij van Shell, ExxonMobil één van de twee aandeelhouders van de NAM, dus de partij die aan het gaswinnen geld verdient.
Van der Meijden zegt over zijn benoeming dat hij “zeer geïnspireerd is om in zijn nieuwe functie bij te kunnen dragen aan een optimale, maatschappelijk verantwoorde benutting van Nederlandse bodemschatten”. De GBB vraagt zich af of het niet Kamp zal zijn die de definitie van ‘verantwoorde benutting’ bepaald.
Vertrouwen op herstel en Herstel van vertrouwen is het motto dat veel gebruikt wordt door de politiek en door de NAM. De Dialoogtafel, met de NAM aan tafel, laat vooralsnog niet zien dat het serieus werk wil maken van het scheppen van gelijkwaardige positie tussen de gedupeerde en de veroorzaker (de NAM). Een onafhankelijk van de NAM opererende schadebepalende en afhandelende organisatie lijkt ver weg: vertrouwen op herstel?
In de benoeming van een ex-Shellman als hoofd van het SodM, de organisatie die de NAM moet controleren en advies uitbrengt aan de minister van Economische (!) Zaken, ziet de GBB dat minister Kamp het economisch belang zal blijven verkiezen boven het veiligheidsbelang van Groningen en de Groningers. Is dit een vertrouwenwekkende poging om het vertrouwen te herstellen!?
Volgens de GBB is minister Kamp met deze benoeming de schijn voorbij als het gaat om zijn uitgesproken intentie om het vertrouwen te herstellen. We weten het nu zeker…en zien met grote vreze het definitieve gasbesluit tegemoet.