De versterkingsoperatie, oftewel: Samen staan we sterker! (Update!)

De GBB komt op voor de belangen van de bewoners in het gaswinningsgebied van Groningen. Daarbij bundelen wij onze krachten met lokale groeperingen die in hun wijk, hun dorp of hun gemeente strijd voeren voor een rechtvaardigere behandeling bij schade, versterking en ander onheil dat ons wordt aangedaan door de gaswinning. In OpwierdeZuid heeft dat er toe geleid dat de eigenaren nu zelf kunnen kiezen welke duurzaamheidsmaatregelen ze willen treffen bij de versterking van hun huizen en door wie ze ze willen laten uitvoeren.

De wijk Opwierde-Zuid in Appingedam heeft het twijfelachtige genoegen als eerste grootschalig versterkt, gesloopt en nieuw gebouwd te worden. De werkzaamheden aan circa 400 huizen worden gecoördineerd door het Centrum Veilig Wonen en uitgevoerd door de aannemerscombinatie Bouwborg en Van Wijnen. Een mooie klus voor twee grote landelijk opererende aannemers. Maar niet mooi genoeg, hoorde de GBB van Klankbordgroep Opwierde-Zuid, een vertegenwoordiging van de bewoners in uit de wijk. Hun verhalen doen vermoeden  dat CVW en Bouwborg en Van Wijnen een extra verdienmodelletje niet versmaden. Maar was Van Wijnen niet die derde partner die het CVW oprichtte, maar de bouwactiviteiten lucratiever vond en er dus uitstapte? En is de directeur Versterking van CVW niet afkomstig van Van Wijnen? Reden genoeg voor de GBB om de NCG om uitleg te vragen. En dat heeft effect

Wat is er aan de hand? De versterkingsopgave in Groningen moet hand in hand gaan met eenverduurzaming van het woningbestand. In gewone woorden: Niet alleen stenen en staal, maar ook isoleren, een zuinigere ketel, zonnepanelen en andere maatregelen die het energieverbruik van de woningen omlaag brengen. Bewoners van de wijk vertellen de GBB dat de Nationaal Coördinator Groningen, de heer Alders, op meerdere informatieavonden heeft laten weten dat alle huiseigenaren in Opwierde-Zuid € 7.000 krijgen om te besteden aan duurzaamheidsmaatregelen, bijvoorbeeld een nieuwe HR CV ketel, zolderisolatie, zonnepanelen, enzovoort.

Op 19 september krijgen de eerste vier blokken woningen die aan de beurt zijn een A4-tje in de brievenbus: of men even uiterlijk de dag daarop wil aangeven welke van de negen maatregelen men kiest…. uit te voeren door Bouwborg en Van Wijnen en tegen door de combinatie vastgestelde prijzen. Voorbeelden: zolderisolatie à € 4.150 ex BTW, een energiezuinige CV ketel à € 1.800 ex BTW, een nieuw zonnescherm à € 1.219 ex BTW en alleen ter vervanging van een oude! Dat vinden wij flinke prijzen voor relatief eenvoudige maatregelen. En erger: een zonneboiler, zonnepanelen of een pelletkachel blijken bij navraag bij het CVW niet tot de mogelijkheden te behoren. Aanschaf bij een andere leverancier evenmin. Verplichte winkelnering dus.

Verdienmodelletje voor een extra gouden randje aan de klus van Bouwborg en Van Wijnen. Met de complimenten van het Centrum Van Wanbeleid. De huiseigenaren in Opwierde-Zuid en de lokale aannemers en installatiebedrijven hebben het nakijken bij deze kongsi!

Op 2 oktober vindt een gesprek plaats tussen de Klankbordgroep Opwierde-Zuid, Hans Alders, vertegenwoordigers van het CVW en het voltallige GBB bestuur. De vertegenwoordigers van het CVW herkennen zich niet in het geschetste beeld. De NCG geeft aan dat maatwerk mogelijk is, maar dat efficiëntie van de duurzaamheidsmaatregelen en de uitvoering leidend zijn geweest. Eerst isolatiemaatregelen, dan pas zonnepanelen of zonneboiler. De Trias Energetica. En uitvoering door dezelfde aannemer is toch zeker kostenefficiënter? Maar de slotsom van het gesprek is dat de NCG en het CVW er nog eens over nadenken en de bewoners op korte termijn meer zullen horen.

Op 4 oktober j.l. laat de NCG aan de bewoners weten dat de eigenaars van de vliesgevelwoningen vrijheid in optima forma krijgen bij de besteding van de € 7.000 aan duurzaamheidsmaatregelen. De reden is dat het argument van kostenefficiëntie voor deze woningen niet opgaat. Dit type woningen wordt immers alleen aan de buitenzijde versterkt.

De moraal van dit verhaal : SAMEN STAAN WE STERKER!