De verstevingsoperatie verloopt te traag en wordt massaal!

Henk Kamp: Gaat u maar rustig slapen in Groningen… Pardon!?

Het blijkt dat de verstevigingsmaatregelen die de Hans Alders als Nationaal Coördinator Groningen (NCG) moet nemen, vele malen ingrijpender zijn dan tot nu toe verondersteld. Dat, terwijl deskundigen een toename van de bodembeweging voorspellen in de komende jaren.

NCG Hans Alders komt met een verontrustende conclusie over de eerste ronde woninginspecties (1.450 van de totaal 23.500 te inspecteren panden). Alders zegt dat deze inspecties – uitgevoerd door diverse partijen met diverse methoden – een eenduidige uitslag geven: versterken! En dat ongeacht de ligging van deze woningen, ongeacht het type woning; een rijtjes woningen, een twee-onder-een-kap of een vrijstaande woning, ongeacht oud of nieuw, verbouwd of niet.

We horen de NAM enkele maanden geleden nog verkondigen dat er echt niet meer dan een paar honderd huizen voor versterking in aanmerking zouden komen.

We zijn als Groninger Bodem Beweging blij dat Alders nu eindelijk de ogen zijn geopend en hij open en eerlijk aangeeft wat de werkelijke versterkingsopgave wordt. Maar vrolijk worden we er niet van. Integendeel! Het baart ons zeer grote zorgen. We moeten constateren dat een zware beving hier in Groningen een enorme impact zal hebben. Dat kennelijk veel bewoners, zolang de huizen niet zijn versterkt, in groot gevaar blijven verkeren.

Dinsdagmiddag was minister Kamp in Groningen aanwezig voor overleg met de stuurgroepen over het Meerjarenplan van de NCG. Natuurlijk kwam daar ook het onderwerp versterken aan de orde. En hoewel het de minister door de stuurgroepleden duidelijk werd gemaakt dat de verstevigingsoperatie, zoals het beeld nu opdoemt, in de komende jaren een ontwrichtende werking zal hebben: dat hele straten en dorpen bouwputten worden, dat mensen weg zullen willen, maar niet kunnen, dat gezinnen nog jarenlang in een onveilig huis moeten blijven wonen omdat hun huis niet meteen kan worden versterkt… enzovoort. De minister hield zich weer horende doof.

Een beving met een magnitude van 5 zullen we hier niet krijgen volgens Kamp. Volgens hem is er nog nooit een geïnduceerde (door mensen veroorzaakte) beving boven de 4.5 op de Schaal van Richter voorgekomen. Geruststellend… En Kamp stelde dat hij de afgelopen vier jaar de gaswinning toch al met de helft heeft verminderd. Dat hij daarbij de ongehoorde verhoging van de gaswinning uit 2013 (net na de Huizinge beving ) als referentiejaar neemt deert hem niet. ‘Gaat u maar rustig slapen….’, lijkt hij keer op keer te willen zeggen.

In januari mogen bewoners van Loppersum, ’t Zand, Ten Post, Overschild en Appingedam de NCG aan hun ‘keukentafel’ ontvangen. Daarna volgt de rest van Groningen boven de gasbel.

De NCG beseft dat hij voortdurend in een ‘tijdsklem’ zit. Het lijkt rustiger in de grond – alhoewel het aantal aardbevingen nu al weer hoger is dan vorig jaar. Maar zelfs Kamp’s eigen SodM-organisatie geeft aan dat het vanaf 2020 weer een stuk onrustiger wordt onder onze huizen. De ambitie van Alders om de verstevigingsoperatie binnen de gestelde termijn van 5 jaar af te ronden lijkt een brug te ver. Zeker wanneer blijkt dat in principe alle (!) huizen in het aardbevingsgebied moeten worden verstevigd om bij een zware beving enigszins overeind te blijven.

Van het door Kamp aangeprezen wondermiddel ‘vlak produceren’ is geen bewijs dat het werkt. Het is wederom een experiment met Groningen en de Groningers. Het is wel een feit dat gaswinning leidt tot samendrukking van de ondergrond. En dat dit leidt tot bodembeweging. En dat bodembewegingen zich frequent als aardbevingen uiten. Dat wetende én in het volle besef dat we hier willens en wetens door de gaswinning in een levensgevaarlijke situatie worden gebracht door Den Haag en de NAM/Shell, dan is er maar één remedie: Gas terug! Vol in de remmen! In deze situatie is gaswinning volstrekt onverantwoord en gewetenloos.

Gaat u maar rustig slapen? Dat is en blijft een probleem boven het Groningen gasveld.

Bestuur Groninger Bodem Beweging.