De Waardevermeerderingsregeling (4.000 euro) verdwijnt!

Zoals in de GBB-nieuwsbrief van begin december  is vermeld,  gaat de waardevermeerderingsregeling verdwijnen in zijn huidige vorm. De overheid heeft besloten om met ingang van 1 januari 2016 de regeling drastisch  te wijzigen. Vanaf deze datum is de waardevermeerdering verbonden aan versteviging. Als uw huis verstevigd gaat worden, maakt u kans op de nieuwe regeling.  De versteviging zal op ongeveer 10.000 huizen betrekking hebben volgens de huidige plannen.

Momenteel is er de tijdelijke Waardevermeerderingsregeling van toepassing. Eerder was er sprake van dat deze opgevolgd zou worden door een definitieve waardevermeerderings-regeling, met minstens dezelfde voorwaarden – zodat iemand die zou wachten op de definitieve regeling er zeker niet achteruit zou gaan. Minister Henk Kamp heeft anders beslist. De huidige Waardevermeerderingsregeling eindigt 31 december 2015.

Wel komt er straks een nieuwe regeling. Daarin wordt de bijdrage echter gekoppeld aan het verduurzamen bij de versteviging van de woning. Besluit een woningeigenaar na 1 januari 2016 tot verduurzaming op het moment dat zijn woning (ongeacht waar deze gelegen is) verstevigd wordt, dan krijgt de eigenaar een bijdrage in de kosten van de verduurzaming. De precieze hoogte van deze bijdrage is nog niet bekend, maar deze zal mogelijk hoger uitvallen dan de huidige 4.000 euro.

Voor de huidige Waardevermeerderingsregeling geldt wel dat het met terugwerkende kracht ook opengesteld wordt voor huiseigenaren met erkende aardbevingsschade (A en B) van meer dan 1.000 euro buiten de 11 gemeenten. Dat betekent, dat bijvoorbeeld ook inwoners van de Stad Groningers nu een beroep op de regeling kunnen doen (mits ze 1.000 euro schade hebben). Eerder was de regeling beperkt tot inwoners van Loppersum, Appingedam, Delfzijl, Eemsmond, Ten Boer, Slochteren, De Marne, Bedum, Winsum, Hoogezand-Sappemeer of Menterwolde. De schade moet zijn opgetreden voor 31 december 2015, en de aanvraag voor de subsidie moet worden ingediend bij SNN voor 31 januari 2016.

Advies daarom:

a. Woont u buiten de 11 gemeenten, en hebt u voor 31 december 2015 schade aangemeld en die is beoordeeld als aardbevingsschade en de schade is groter dan 1.000 euro: dan voor 31 januari 2016 de waardevermeerdering bij SNN aanvragen!
b. Woont u binnen de 11 gemeenten, en hebt u recht omdat u meer dan 1.000 schade hebt, uw huis hebt gekocht na 17 januari 2014 of u hebt een advies voor bouwkundig versterken gekregen?
Bekijk ook of u toch nog een beroep wilt doen op de oude regeling: zo ja, dan voor 31 januari 2016 de waardevermeerdering bij SNN aanvragen.

Zie SNN Waardevermeerdering

Meer informatie NCG, tijdelijke waardevermeerderingsregeling stopt