De zaken die NIET onderzocht worden

Er zijn (het afgelopen jaar) al heel veel onderzoeken gedaan. Helaas heeft dat tot nu toe niet tot de duidelijke antwoorden geleid waar Groningen recht op heeft.

Verder zijn er veel zaken die niet onderzocht worden terwijl dat wel noodzakelijk is.

Ondanks herhaalde vragen van de GBB aan diverse instanties (o.a. NAM, KNMI, EZ) zijn deze onderzoeken nog niet opgezet. Hieronder een aantal van deze vragen.

  • In onderzoeken wordt meestal gerekend met de kracht van 1 zware beving. Uiteraard noodzakelijk maar waarom wordt er niet onderzocht wat veel kleine bevingen met de funderingen van gebouwen doen?
  • In het verlengde daarvan: wat doen veel kleine bevingen met bv. onze dijken en hoogspanningsmasten?
  • Hoe gaat de NAM de laatste resten aardgas uit het Groninger Veld halen over 5/10/20 jaar? Wordt er nu al onderzocht welke technieken er gebruikt kunnen worden en wat dat voor gevolgen heeft? In een aantal kleine velden wordt hiervoor door de NAM de fracking-methode toegepast. Chiel Seinen (NAM) beantwoordde onze vraag hierover als volgt: “daar doen we geen onderzoek naar maar het is niet waarschijnlijk dat we gaan fracken in het Groninger Veld”. Voor ons is dit niet afdoende. Wij verwachten van onze overheid en de NAM dat ze zich hier nu al mee bezig houden. Wij zitten met de nare gevolgen van de onvoldoende onderzochte gaswinning. Maar het kan toch niet zo zijn dat onze kinderen en kleinkinderen over een aantal decennia met extra nare gevolgen opgescheept zitten!
  • Is het al bekend van wie het eigenaarschap van de nieuwe (nog te plaatsen) grondversnellingsmeters is? Wij pleiten namelijk voor volledige openheid van gegevens. Dus ook de ruwe data uit het meetnetwerk. Als de overheid eigenaar is dan kunnen we een WOB-verzoek indienen. Maar als de meters van de NAM blijven dan kan dat niet!

Het zou toch wederom niet veel vertrouwen wekken dat de partij die de schade veroorzaakt ook degene is die als enige volledige toegang tot de meetgegevens heeft!

Uiteraard hebben we nog veel meer vragen die we blijven stellen. We zullen u hiervan op de hoogte blijven houden.