Debat gaswinning Groninger Forum

Tekst: Marc van Vliet

MIDDELSTUM – Vrijdagavond had Groninger forum een debat georganiseerd in Vita Nova te Middelstum. Het debat werd geleid door Janine Abbring uit Westeremden. Zij opende het debat met haar ervaring en de T-shirts uit Westeremden en de gestaakte boring in Veendam. Daarna voerde de inspecteur generaal Jan de Jong het woord en deze vertelde dat we echt een groot risico lopen hier en dat ze vanuit staatstoezicht op de mijnen (SODM ) het Haagse gewaarschuwd hebben over de gevolgen van de huidige gaswinning. Hans de Waal deed de technische uitleg over dit rapport en vertelde dat er een kans van 7 % is dat er een aardbeving komt van boven de 3.9 en dat is niet terug te draaien want de effecten ofwel compactie na piekproductie is na 6-9 maand merkbaar. Vervolgens werd het debat gevoerd met tweede Kamerleden, hoogleraar Jan Brouwer en Lambert de Bont van het GBB, waarbij Tjeerd van Dekken extra pleitte over het belang van het GBB. Daarnaast was het aan de hand van stellingen de bedoeling om een fatsoenlijke discussie te voeren, sommigen uit het publiek hadden daar wat moeite mee maar Janine wist dit op haar gepaste wijze in te dammen. Henk Helmantel waarschuwde de politiek dat bij een volgende zware beving er een volksopstand komt. Eindconclusie was dat “In Den Haag moet men wakker worden zodat we hier beter kunnen slapen”.