Deel oude schades alsnog behandeld door TCMG

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) is in principe niet bevoegd schades te behandelen die vóór 31 maart 2017 bij de NAM of het CVW zijn gemeld. Op verzoek van de Groninger Bodem Beweging (GBB) is nader onderzoek gedaan door de TCMG naar twee types (oude) schades. Deze blijken nu wel degelijk door de TCMG te kunnen worden behandeld. Goed nieuws voor een aantal Groningers en Drenten. 

Twee soorten schademeldingen werden in het verleden door de NAM dan wel het CVW op voorhand al afgewezen dan wel genegeerd. Het ging daarbij om vermoede schade aan het fundament van de woning en om schades aan woningen in het zogenaamde buitengebied, buiten de door de NAM vastgestelde contour van het aardbevingsgebied. In beide gevallen beweerde de NAM dat hier geen sprake kon zijn van aardbevingsschade. De schade werd dan ook niet onderzocht.

De Groninger Bodem Beweging stelt dat schades die niet zijn onderzocht en dus niet beoordeeld zijn, per definitie niet door de NAM of het CVW zijn behandeld. Deze schades zouden daarom alsnog bij de TCMG kunnen worden gemeld.

De TCMG is het eens met deze argumentatie en verklaart zich dan ook bevoegd dergelijke schades te behandelen en te beoordelen of de schade te maken heeft met de gaswinning.

De GBB is blij met de opstelling van de TCMG. Het versterkt het vertrouwen dat de werkwijze van de Commissie onafhankelijk is.

Om welke schades het precies gaat en welke voorwaarden de TCMG daaraan stelt, is hier te lezen. Deze tekst is ook te lezen op de website van de TCMG.