Deelname dialoogtafel

Uit de ledenraadpleging van de GBB bleek dat van alle 781 ingediende formulieren 94% het eens of helemaal eens met deelname aan de dialoogtafel is. Dit houdt voor ons als bestuur in dat er voor onze deelname meer dan voldoende draagvlak is. Uiteraard wel op onze voorwaarden en volgens onze visie .

In totaal stemden 5 leden op “geen mening”, 26 leden op “niet mee eens”, 17 leden op “helemaal niet mee eens”, 336 leden kozen “mee eens” en de grootste groep van 397 stemden “helemaal mee eens”.

Binnenkort meer hierover.