Deelnemers NAM waarderegeling worden gecompenseerd

Goed nieuws! Gedupeerden die een vergoeding ontvingen via de NAM waarderegeling en hierdoor geld misliepen omdat zij niet meer aanspraak konden maken op de (meer ruimhartige) IMG waardedalingsregeling, worden alsnog gecompenseerd. Demissionair minister Stef Blok schreef op 19 november jl. in een brief aan de Kamer dat het kabinet voor deze groep eenmalig 25 miljoen euro vrijmaakt. Gedupeerden worden, na een individuele herbeoordeling, gecompenseerd voor het eventuele verschil tussen de vergoedingsregelingen van enerzijds het IMG en anderzijds de NAM.

In totaal sloten 5800 Groningers een overeenkomst met de NAM om de waardedaling van hun woning als gevolg van de gaswinning te compenseren. De nieuwe waardedalingsregeling van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) is ruimhartiger dan die van de NAM destijds. De verschillen tussen de vergoedingen zijn niet uitlegbaar en te groot – deelnemers aan de NAM waarderegeling ontvingen gemiddeld een vergoedingsbedrag dat fors lager lag. Dit punt is, onder andere op aandringen van de GBB, meerdere malen aangekaart in de Tweede Kamer. Demissionair minister Stef Blok presenteerde eerder dit jaar een onderzoek waarin werd vastgesteld dat beide waardedalingsvergoedingen rechtmatig zijn uitgevoerd. Maar ondanks dat de verschillen volgens het rapport legitiem zijn ziet de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) nu toch in dat de nieuwe regeling zeer onrechtvaardig uitpakt voor huiseigenaren die eerder een overeenkomst sloten met de NAM. Het IMG zal de compensatieregeling gaan opzetten en uitvoeren en naar verwachting zal de regeling halverwege 2022 van start gaan.

GBB zet proefproces op pauze
De GBB was van meet af aan van mening dat het verschil tussen beide vergoedingen alsnog uitbetaald moest worden aan de 5800 gedupeerde huiseigenaren. Daarom startte wij een proefproces voor huiseigenaren die eerder gebruik maakten van de NAM waarderegeling. Dit proefproces zat in de beginfase, maar wordt – nu deelnemers van de NAM waarderegeling alsnog worden gecompenseerd – op pauze gezet. De GBB zal voor een rechtvaardige regeling pleiten bij het IMG. Mocht er aanleiding zijn om het proefproces weer op te pakken, bijvoorbeeld als de regeling toch niet gunstig uitpakt, dan zullen wij dit zeker doen.