Demonstratie tegen de miljoenenwinst van het CVW!

Op 15 december 2017 demonstreerden vele GBB leden (en anderen) bij het CVW vanwege de 2,4 miljoen ‘winst’ van het CVW in 2016.

Dick Kleijer, GBB lid, hield namens het bestuur van de GBB een toespraak bij deze demonstratie. Lees hier de toespraak.

 

Beste mensen,

Laat duidelijk zijn dat de GBB hier niet staat te demonsteren vanwege de werknemers van het Centrum Veilig Wonen. Wij hebben niets tegen deze werknemers. Maar wel vanwege de miljoenen-winst van het CVW. Want de ‘winst’ van het CVW is een symptoom van de gekte in dit gebied. Een volledig verval van normen en waarden is hier gaande wat betreft de gaswinning en de gevolgen daarvan.
Het is immers bloedgeld wat het CVW binnenharkt.

En onze overheid? Onze overheid laat het toe alsof het de gewoonste zaak van de wereld is.
Zoals onze overheid het ook jarenlang heeft toegelaten dat de NAM de schade afhandeling volledig verziekt heeft. Recht en gerechtigheid waren en zijn ver te zoeken daarbij.

En onze overheid? Onze overheid keek ernaar, deed een plas en liet de zaak zoals die was.
Eindelijk ziet onze overheid ook de noodzaak dat de NAM uit het schadeproces moet. Maar het zijn lege woorden; het Rijk traineert immers al maandenlang de komst van een klaarliggend nieuw schadeprotocol dat de steun van de regio wel heeft.
Laat ik minister Wiebes eens parafraseren: Dit is traineren door de overheid in on-Nederlandse proporties. Maar het is wel zoals het in Groningen al tijden gaat, en waaraan deze minister nog niets gedaan heeft. Hoe moeilijk kan het zijn om in deze enige daadkracht te tonen?
Zoals bekend wil de overheid de gaswinning continueren totdat de laatste kubieke meter gas uit onze bodem is geperst. En dit onafhankelijk van wat de gevolgen zullen zijn. Om dit juridisch verantwoord en acceptabel te maken, is daarvoor de verstevigingsoperatie bedacht. Verstevigen met als enig doel dat je levend je huis uitgehaald kunt worden bij de te verwachten hevige bevingen. Dat er vele vormen van ellende zijn voordat je dood gaat, is blijkbaar onbekend of niet van belang. Maar onze huizen mogen ook in de toekomst dus gewoon beschadigd worden, zolang we maar niet doodgaan door een gasbeving.
Deze verstevigingsoperatie heeft echter desastreuze gevolgen voor dorpen en wijken. En de gedupeerden voelen ook bij de versteviging weer de knoet van de NAM. Immers de NAM heeft ook bij de verstevigingsoperatie weer een flinke vinger in de pap. Het is wel een heel bijzondere vorm van de ‘NAM op afstand plaatsen’.

En onze overheid? Onze overheid laat het toe en doet ook hierbij niets. Mooie woorden, maar relevante daden ontbreken. En die daden moeten er wel komen. Het is immers onveilig hier.
De GBB eist daarom dat:
– de gaswinning planmatig vergaand wordt verlaagd,
– de overheid nu de volledige regie en verantwoordelijkheid neemt voor de schadeafhandelings- en verstevigingsoperatie,
– de overheid nu een schadefonds opricht,
– de overheid nu het gereedliggende nieuwe schadeprotocol accepteert en implementeert,
– de NAM wordt begrensd tot gasboer en dat op een hoog abstractieniveau de aansprakelijkheid van de NAM wordt afgeregeld tussen het Rijk en de NAM.
Want ‘mooie praatjes vullen geen gaatjes.’ Laat staan dat wij Groningers in die mooie praatjes veilig kunnen wonen!

Dick Kleijer, GBB lid, namens het bestuur GBB