Derwin Schorren stopt met het woordvoerderschap voor de GBB

GBB vicevoorzitter Derwin Schorren nam enkele jaren geleden de woordvoerdertaak over van Dick Kleijer. Na zeven jaar GBB genoot Derwin Schorren de afgelopen maanden van een welverdiende GBB (corona) sabbatical. De ingelaste pauze was geen licht genomen beslissing, want hoewel het bestuurswerk en woordvoerderschap plaats vindt op vrijwillige basis, is er al lang geen sprake meer van vrijblijvendheid. Alle bestuurders – maar ook alle actieve vrijwilligers bij de GBB – ervaren het werk voor de GBB als een morele verplichting; het gaat hier immers om de (acute) veiligheid en het welzijn van heel veel Groningers in onze provincie. De GBB komt op voor de mensen die te lijden hebben onder de gaswinning en de afhandeling van de gevolgen daarvan.

Niettemin begrijpt het bestuur van de GBB het argument van Derwin om te stoppen met het woordvoerderschap maar al te goed:

Derwin Schorren: “Jarenlang continue ‘aan staan’ voor de media die alles ‘nu meteen’ willen, is naast regulier bestuurswerk, regulier werk op de Hanzehogeschool, een studie, (t)huis en gezin niet langer verantwoord. Het is erg fijn om de knop zo nu en dan even op ‘uit’ te kunnen zetten.”

Derwin zal zijn taken als vicevoorzitter met passie blijven vervullen. Hij zal zich nu vooral gaan richten op de interne organisatie. Daarnaast zal hij het reilen en zeilen van het NPG intensief blijven volgen.

Het woordvoerderschap wordt nu binnen het bestuur verdeeld op basis van onderwerp.