Derwin Schorren neemt afscheid als bestuurslid van de Groninger Bodem Beweging

Na meer dan zeven bewogen jaren neemt Derwin Schorren afscheid als bestuurslid van de Groninger Bodem Beweging. Hij was in die tijd onder andere actief als bevlogen woordvoerder en vicevoorzitter van de vereniging. Het bestuur verliest met het vertrek van Derwin een kleurrijk en inspirerend bestuurslid, aldus Jelle van der Knoop, voorzitter GBB. “De GBB en in feite alle gedupeerden van de gaswinning hebben veel aan zijn belangeloze inzet – bijna 8 jaar! – te danken. Ik persoonlijk dank hem vooral voor zijn energie die hij in de GBB stak en voor de vriendschappelijke samenwerking.”

Het neerleggen van zijn bestuursfunctie was voor Derwin naar eigen zeggen geen lichte beslissing om te nemen. Het waren jaren waarin hij met vele actieve vrijwilligers en collega’s uit het bestuur van de GBB veel heeft kunnen bereiken.

Derwin: “Naast het creëren van meer bewustzijn in binnen- en buitenland over de ramp-in-slow-motion die zich hier voltrekt, laten memorabele momenten als het bezoek aan het mensenrechtencomité van de VN in Genève in 2017, de grootse fakkeloptocht van 19 januari 2018 en de ‘we-gaan-snel-naar-nul’ aankondiging van Wiebes op 29 maart 2018, mij met trots terugkijken op een boeiende periode. Het onbetwistbaar goede werk van de GBB is in mijn ogen noodzakelijk om weer perspectief te geven aan heel veel Groningers: om weer rust te creëren voor alle gedupeerden. Wanneer deze rust er is, dan ontstaat er ook voor hen weer echt ruimte. Ruimte om met meer vertrouwen en met meer visie te kijken naar de toekomst van Groningen.”

Derwin wil zich graag blijven inzetten voor de toekomst en daarmee de leefbaarheid van Stad en Ommelanden. Hij kijkt met een goed gevoel terug op zijn bewogen jaren bij de Groninger Bodem Beweging en zal de ontwikkelingen van de vereniging vanaf de zijlijn blijven volgen.
“In de overtuiging dat de GBB er mede voor gaat zorgen dat er weer perspectief komt voor de gedupeerden, verschoof mijn focus steeds meer naar die toekomst van Groningen. Ik besefte dat het daarbij niet alleen maar moet gaan over de toekomst van de eigen straat, wijk, dorp of stad. Ook het grotere geheel, de toekomst van Stad en Ommelanden, heeft de aandacht van ons burgers hard nodig. Het respecteren van het Groninger landschap en het garanderen van de leefbaarheid in deze prachtige provincie… Ik blijf mij daar graag voor inzetten.”