Dialoogtafel 2.0 gewenst? Een vleugje nostalgie van het Gasberaad.

Het is echter het paard achter de wagen spannen.

De woordvoerster van het Gasberaad is blijkbaar teleurgesteld over de inbreng en invloed van het Gasberaad (zie DvhN, 10-01-2017).  Zij verlangt terug naar de tijd van de Dialoogtafel toen het zoveel ‘beter’ zou zijn. Het lijkt de GBB nostalgie, gefundeerd op een te positief beeld van het verleden , en zinloos.

Tijdens de Dialoogtafel werd met de beste intentie gesproken over de dingen des levens in het aardbevingsgebied, maar er werden nauwelijks zaken gedaan. Elke sturing en dynamiek ontbrak. Niet verwonderlijk en niet verwijtbaar. Want de gedachte was, dat de Dialoogtafel op basis van consensus besluiten zou nemen. Met als gevolg dat er eindeloos gesproken moest worden om consensus te bereiken. De positie van de NAM werd daardoor bovenmatig sterk gepositioneerd. Immers , de NAM moest leveren om consensus te bereiken en leverde niet. Geen consensus en dus geen besluiten.

De vertegenwoordigers van de GBB, de enige relevante vereniging met meer dan 3400 huiseigenaren/schadelijders al lid, werden in de Dialoogtafel steeds weer geconfronteerd met deze onmogelijkheid om met de NAM tot consensus te komen. Mede daardoor is er helaas tijd verspeeld om onder meer de versteviging aan te pakken. Opmerkelijk om daar naar terug te verlangen.

En ja, ook de GBB is lang niet altijd tevreden wanneer het aan de NCG gegeven advies niet wordt overgenomen. Overigens reglementair stuurt de Maatschappelijke Stuurgroep niet, maar geeft slechts een advies.
Als dreigt dat er niets gedaan wordt met het advies, dan moet soms op de één of andere manier de beuk erin. Is het niet tijdens het overleg, dan wel op een andere manier. Dat heeft de GBB o.a. gedaan met de bezetting van het CVW en het mede organiseren van demonstraties. Maar ook door te lobbyen en door andere vormen van maatschappelijke- en politieke druk te ontwikkelen. En het werkt. Dat is o.a. gebleken is bij de 4000 euro regeling.

Vanaf het begin zit de GBB wel met een tot actie bereide ‘vakbondshouding’ in de Maatschappelijke ‘Stuurgroep’. Altijd bereid tot gesprek met de NCG, maar steeds weer de belangen van de huiseigenaren/schadelijders als enig uitgangspunt en beducht om voor één of ander karretje te worden gespannen, en tot actie bereid.
De keuze is natuurlijk aan de leden van het Gasberaad zelf of men ook voor die basishouding kiest.
Het zou wel behulpzaam zijn.

Bestuur GBB