Dien nu zienswijze in op ontwerpbesluit gaswinning

Persbericht van onze advocaat Jewan de Goede van PlasBossinade over het indienen van een zienswijze.

Wij zullen u binnenkort informeren over de mogelijkheden voor onze leden inzake deze zienswijze.

Na maanden wachten is het dan nu zo ver: Minister Kamp heeft aangekondigd dat hij het ontwerpbesluit over de gaswinning in het Groningen-veld met ingang van vrijdag 14 maart ter inzage legt. Hiermee gaat de juridische procedure tegen het voorgenomen besluit, dat minister Kamp op 17 januari 2014 in Loppersum bekendmaakte, lopen. De politieke besluitvorming vond plaats tijdens een debat in de Tweede Kamer op 5 februari 2014; nu is het de beurt aan inwoners van het gebied om hun mening bij minister Kamp onder de aandacht te brengen.

Start inspraak

Met de ter inzagelegging van het ontwerpbesluit begint een periode van zes weken waarin iedereen die dat wil een zogenoemde zienswijze kan indienen op het ontwerpbesluit en alles wat daarmee samenhangt. Minister Kamp zal de ingediende zienswijzen beoordelen en betrekken bij zijn definitieve besluit over de omvang en voorwaarden waaronder gaswinning in de provincie Groningen plaatsvindt.

Definitief besluit augustus 2014

Het ontwerpbesluit gaat in op het winningsplan dat door de NAM is ingediend. Daarbij horen tal van onderzoeken, die onder andere ingaan op de veiligheid van gaswinning, alternatieven en de risico’s van aardbevingen. In de zienswijzen kan worden ingegaan op al deze onderzoeken. Minister Kamp kondigt aan het definitieve besluit medio augustus 2014 te nemen. Vervolgens kunnen inwoners van het gebied die door het besluit rechtstreeks in hun belangen worden geraakt beroep instellen bij de Raad van State.

Mogelijkheden indienen zienswijze

Verschillende organisaties hebben al aangekondigd de juridische procedure te benutten om de discussie over gaswinning voort te zetten. Zo heeft de belangengroepering Groninger Bodem Beweging aangekondigd samen met advocatenkantoor PlasBossinade in Groningen een zienswijze in te dienen en afhankelijk van de uitkomsten daarvan later beroep in te stellen. Leden van de Groninger Bodem Beweging die willen dat de zienswijze ook namens hen wordt ingediend kunnen dat via de belangengroepering aangeven. Niet-leden van de Groninger Bodem Beweging die willen aanhaken bij deze zienswijze kunnen contact opnemen met mr. Jewan de Goede, advocaat omgevingsrecht bij PlasBossinade en advocaat van de Groninger Bodem Beweging. In overleg kan worden bepaald wat de beste manier is om een zienswijze in te dienen.