Directeur NAM kan ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ niet operationaliseren?

Een nieuw public relations initiatief van de NAM. De burger gelegenheid bieden om vragen te stellen aan de directeur van de NAM via  RTV-Noord. En de directeur NAM krijgt als gevolg de gelegenheid om een kwartier lang om antwoorden heen te draaien bij RTV-Noord. Free publicity. Mooier kan het niet. Zeker gezien vanuit de PR Afdeling van de NAM.

Als secretaris GBB toch ook een vraag gesteld en wel naar aanleiding van de door minister Kamp in de Tweede Kamer uitgesproken waardering voor het ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’door de NAM. Want wat houdt dat nu eigenlijk concreet in voor de NAM? Waar ligt de grens daarvan?

Het onderzoek van OTB/CMO ( januari 2016) naar de gevolgen van de gaswinning in dit gebied vermeldt, dat 15.000 mensen zich onveilig voelen en 4000 mensen psychische klachten hebben. Daarnaast weten we dat er nu tenminste: 30.000 huizen zijn beschadigd, 43 huizen opgekocht zijn, 56 huizen op de slooplijst staan en 32 ontruimingen hebben plaatsgevonden. Dan word je nieuwsgierig naar de grenzen van het maatschappelijk verantwoord ondernemen door de NAM.

Vraag nummer vijf was van de GBB RTVNoord, vragen aan Schotman {pdf} en is als volgt weergegeven: “Vraag 5 van Dick Kleijer, secretaris Groninger Bodem Beweging (GBB). Minister Kamp vertelde in de Tweede Kamer dat de NAM doet aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarvan uitgaande de volgende vragen:

  • Waar ligt de grens m.b.t. het aantal schades binnen het maatschappelijk verantwoord ondernemen door de NAM?
  • Hoeveel mensen mogen zich onveilig voelen als gevolg van de aardbevingen binnen het maatschappelijk verantwoord ondernemen door de NAM?
  • Hoeveel mensen mogen psychische klachten hebben als gevolg door de gaswinning binnen het maatschappelijk ondernemen door de NAM?
  • Hoeveel gewonden mogen er vallen door de aardbevingen binnen het maatschappelijk ondernemen door de NAM?

Kortom: welke maatschappelijk verantwoord ondernemen normen hanteert de NAM en hoe zien die er concreet uit? Zijn er eigenlijk wel grenzen?

Antwoord Schotman: Ik kan hier geen getallen op plakken. Voor mij is het belangrijker dat de manier waarop zaken worden opgelost en hoe er maatregelen worden genomen voor de regio, ook ècht het verschil gaan maken. Verder is een gevoel van (on)veiligheid geen rekensom. De Commissie Meijdam heeft de minister geadviseerd dat Groningers net zo veilig moeten wonen als in de rest van Nederland en de minister heeft dit advies overgenomen. Wij hebben als onderneming een verantwoordelijkheid voor veilige gaswinning, zowel vanuit technisch perspectief als maatschappelijk perspectief. Wij moeten onszelf in de spiegel kunnen kijken, maar de wettelijke kaders worden gesteld door de overheid. En zo hoort het ook. ”

Geen antwoord op de vragen. Erom heen draaien, wegkijken en verwijzen naar wettelijke kaders. Terwijl hij natuurlijk weet dat het juist niet gaat om wettelijke kaders. Het gaat om de eigen maatschappelijk normen van de NAM bij het ‘maatschappelijke verantwoord ondernemen’ door de NAM.  Je gaat bijna denken dat die normen er niet zijn.

Of is het, dat het zicht erop ontbreekt? Dat kan natuurlijk. Misschien komt dat wel, omdat bij   “wij moeten onszelf  in de spiegel kunnen kijken…”  er iets mis gaat?  Een handige tip voor de NAM: maak vooraf de spiegel schoon! Dat verscherpt het zicht op de werkelijkheid en mogelijk ook op de contouren van het ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ door de NAM.