DOE MEE!

Maak het juridisch vervolgen van de NAM mogelijk!
Stort op NL32 RABO 0309 0818 31 t.n.v. ‘Recht voor Groningen.

Het strafrechtelijk vervolgen van de NAM is mogelijk als we doorzetten. Niet opgeven. Daarom heeft onze advocaat, mr. Spong, al een klaagschrift ingediend bij het Gerechtshof Leeuwarden/Arhem vanwege het niet vervolgen van de NAM door de Officier van Justitie, mr. van Rest, te Groningen.
Als het moet, dan gaan we tot aan het Europees Hof van de Rechten van de Mens. En het zal denkelijk moeten. De Stichting ‘Recht voor Groningen’ wil ook dat mogelijk maken. Doe mee en doneer!
De GBB heeft een stichting opgericht om het juridische gevecht op meerdere fronten aan te kunnen gaan. Alleen juridische zaken die het algemeen belang dienen m.b.t. de mijnbouwproblematiek in dit gebied zijn ons doel.
Veel (kleine) giften maken juridisch veel mogelijk. Doe mee!
Stort op NL32 RABO 0309 0818 31 t.n.v. ‘Recht voor Groningen.