Doe tijdens de Provinciale Statenverkiezingen je voordeel met het gaslabel van GBB

Woensdag 20 maart zijn er weer Statenverkiezingen. Door jouw stem uit te brengen, bepaal jij mee hoe de gasproblematiek in de Groningse Staten, en daarmee ook in de Eerste Kamer, onder de aandacht wordt gebracht en welke oplossingen worden aangedragen. Om inzichtelijk te maken hoe de standpunten van de partijen zich verhouden tot de standpunten van de GBB, hebben we de punten over gaswinning langs de lat gelegd. Doe je voordeel met het gaslabel.

Door te stemmen bij de Statenverkiezingen bepalen wij de kleur van de bestuurders en vertegenwoordigers in onze provincie. Vanuit de Staten van alle provincies worden de leden van de Eerste Kamer gekozen. En zoals de zetelverdeling in de Eerste Kamer er nu uitziet, kan de nieuwe Eerste Kamer rechtstreeks het beleid van het kabinet beïnvloeden. Breng dus vooral je stem uit!

De GBB beoordeelde de verkiezingsprogramma’s van alle partijen die mee doen aan de Statenverkiezingen. Dit vinden wij belangrijk omdat de gaswinning en de gevolgen daarvan zo’n overheersend onderwerp zijn in Groningen. En ook omdat wij inzichtelijk willen maken welke partijen de gasproblematiek meenemen in hun partijprogramma. Er is alleen gekeken naar wat de partijen schrijven over gaswinning, schadeafhandeling en versterking. We hebben de verkiezingsprogramma’s opgevraagd en doorgeplozen. Van partijen die hun programma’s niet deelden, raadpleegden we hun website. De standpunten vergeleken we met de standpunten van de GBB. Door het toepassen van een puntentelling ontstond er een rangschikking.

De totaalscore resulteert in een label, zoals het energielabel bij elektrische apparaten. Voor de duidelijkheid: we geven alleen een score op basis van de standpunten van de partijen over de aanpak van de gaswinningsproblematiek zoals omschreven in hun verkiezingsprogramma’s.

Gaslabel

In het gaslabel zie je in één oogopslag hoe de deelnemende partijen scoren op het vlak van gaswinning en gevolgen daarvan. Als je naast de partijlogo’s op Klik hier klikt, kun je de verkiezingsprogramma’s inzien. Doe er je voordeel mee als je straks in het stemhokje staat, voor onze veiligheid en een toekomst voor Groningen.

Groen links Klik hier

SP Klik hier

Partij voor de dieren Klik hier

Groninger Belang Klik hier

50 plus Klik hier

Partij voor het Noorden Klik hier

CDA Klik hier

Christen Unie Klik hier

VVD Klik hier

D66 Klik hier

PvdA Klik hier

Partij voor de Vrijheid Klik hier

Forum voor Democratie Klik hier

Denk Klik hier