Door schade en schande….

Wat er in Groningen gebeurt boeit de meeste Nederlanders niet, zo lijkt het. Is het normaal?

In Groningen zien we dat het kwartje buiten onze provincie niet goed wil vallen. Wat is daar in dat verre Groningen toch aan de hand? Iets met gas, bevingen en scheurtjes in huizen en een minister van Economische Zaken (sic) die zegt dat er alles aan gedaan wordt om de veiligheid van de Groningers te waarborgen – die vindt dat de multinational, waar hij zijn opdracht aan geeft om gas te winnen, zelfs maatschappelijk verantwoord werkt!

Dat ‘waarborgen’ heeft natuurlijk grenzen. Henk Kamp is zeer beducht dat de rest van Nederland letterlijk in de kou komt te zitten (zijn veelgebruikte bangmakerij). Bovenal wil hij zijn buitenlandse klanten niet ontrieven… en daarmee de Staatskas. Hij blijft natuurlijk wel minister van Economische Zaken.

Wij beseffen dat het niet gemakkelijk is om u, als Nederlander buiten Groningen, te verbeelden dat gaswinning boerderijen, kerken, huizen en bedrijven in Groningen kapotmaakt en daarmee ook de Groninger toekomst. Daarvan zijn we ons als Groningers bewust. Onderstaande metafoor waarbij een gezinsauto staat voor onze woning, ons bedrijf, ons erfgoed, ons leven, vergroot wellicht uw inlevingsvermogen.

In feite zeggen NAM/Shell en onze Rijksoverheid tegen ons, bewoners van Groningen:

‘Wij rijden (met onze tankauto) uw gezinsauto aan en wij repareren – zoals het ons goeddunkt! – de schade die wij zelf aan uw auto willen constateren. Uw oordeel dat wíj u schade hebben berokkend, delen wij niet. Maar uit coulance vergoeden wij u. Wij behouden ons echter het recht voor om morgen weer tegen uw auto aan te rijden. En wanneer de schade zo groot wordt dat u vindt dat uw auto niet meer te repareren is, dan wordt onze coulance wel minder en bedenken wij voor u, of u zich een goedkopere en kleinere auto aan mag schaffen. Uw huidige auto is immers minder waard geworden door de aanrijdingen. Wij behouden ons vervolgens natuurlijk wel weer het recht voor om ook tegen deze nieuwe auto van u aan te rijden…’.

Dit zijn, in de geciviliseerde maatschappij waarin wij ons denken te bevinden, normale handelingen geworden van onze Rijksoverheid in nauwe samenwerking met een multinational: hier de NAM/Shell. …en vergis u niet: Wij Groningers zitten, samen met onze gezinnen, steeds in die voortdurend aangereden en aan te rijden auto!

Wat is veiligheid in de ogen van deze minister en de NAM/Shell? Voor hen betekent veiligheid niet meer en niet minder dan dat wij bij een grote aardbeving tijd krijgen om levend ons huis kunnen verlaten. Vandaar dat men in Groningen start met een grootscheeps verstevigingprogramma onder leiding van de Nationaal Coördinator Groningen.

In de metafoor met de gezinsauto zeggen overheid en de NAM/Shell hier in feite:

‘Wij installeren een veiligheidskooi in uw auto, waarbij u, bij een botsing met onze tankauto, levend uw auto kunt verlaten. De auto kan dan overigens wel total loss zijn. Wederom behouden wij als natuurlijk het recht voor om wederom tegen u aan te rijden…’

‘Tijd hebben om levend uit een huis te komen’, is in de ogen van vele Groningers toch een wat ‘eng’ begrip voor onze veiligheid. Wij vragen ons ook af wat de norm voor het ons toebrengen van schade is.
Wat is normaal?

Zijn vijftigduizend gehavende panden door de gaswinning aanvaardbaar? Zijn zeventig zelfdodingen, als gevolg van de uitzichtloze situatie waarin mensen hier verkeren, billijk? Zijn twee dijken die doorbreken toelaatbaar? Wordt een silo met giftige stoffen, die straks wellicht scheurt als gevolg van de aardbevingen en grondverzakkingen door de gaswinning, normaal en daarmee acceptabel gevonden? Is doorgaan met het winnen van gas in de huidige hoeveelheden, en daarmee willens en wetens grote materieel en immaterieel schade toebrengen bij een deel van je eigen bevolking, normaal? Het zou goed zijn om van minister Henk Kamp en onze volksvertegenwoordigers te horen wat hun normen zijn als het gaat om de gevolgen van de gaswinning onder Groningen. Heel concreet! Wat vinden zij normaal?

De gevolgen van de gaswinning gaat het normbesef van ons Groningers ver te buiten.
Het is echt niet normaal wat hier gebeurt.
‘Door schade en schande’ zijn we hier in Groningen behoorlijk ‘wijs’ geworden…
Nu Den Haag nog!

Derwin Schorren

Bestuurslid GBB