Een breed geldende uitkoopregeling is noodzaak!

Een telefoontje van een ruim tachtigjarige dame naar de GBB bevestigde weer eens de noodzaak van een breed geldende uitkoopregeling.

Haar vraag was: ‘’Weet de GBB soms hoe de verwachtingen zijn met de huizenmarkt in het aardbevingsgebied? Ik heb mijn huis al ruim een jaar te koop staan en er is nog niemand geweest.

De makelaar zegt, dat het niet zal meevallen vanwege de aardbevingschade en de aardbevingen in dit gebied. Vinden jullie dat ook? Weet u, ik heb geen familie meer hier. Mijn enige dochter woont met man en kinderen bij Nijmegen. En ik kan steeds minder goed voor mezelf zorgen en daarom wil ik naar haar verhuizen. Zodat ik niet zonder mantelzorg kom te zitten als het nog minder met me gaat. Want je moet het nu zelf regelen, he? Maar het lukt maar niet om mijn huis te verkopen. Er komt niemand. Zelfs niet kijken. Wat weten jullie van de huizenmarkt? Hoe raak ik mijn huis kwijt?”

Ik viel stil en het flitste door mijn hoofd: “Mevrouw zit echt gevangen in dit gebied!” In een notendop wordt de noodzaak aangetoond van een breed geldende uitkoopregeling. Dat zou immers de oplossing voor deze dame zijn. En recht doen aan haar en ook aan vele anderen.

Het viel me zwaar om ter sprake te brengen dat de huizenmarkt inderdaad ingestort is. En dat een toereikende uitkoopregeling er nog steeds niet is en er misschien zelfs niet gaat komen. Dat de overheden dit niet willen vanwege hun ‘zorg’ om de huizenmarkt. En het er dus weinig hoopvol voor haar uit zag. Het was ongepast om te wijzen op de inzet van de GBB om snel een breed geldende uitkoopregeling te krijgen voor huizen in het aardbevingsgebied. Een uitkoopregeling waarin opgenomen, dat de huiseigenaar en bewoner zelf dient te bepalen of zijn situatie ernstig genoeg is om in aanmerking te komen voor een dergelijke regeling. Geen toetsingscommissie en het daarmee gepaard gaande bureaucratische gedoe! Geen experts die zogenaamd deskundig zijn om de mate van andermans leed te bepalen.
Niemand anders dan de eigenaar/bewoner in het aardbevingsgebied kan en mag bepalen of zijn situatie ernstig genoeg is om gebruik te maken van een uitkoopregeling! Dat geldt voor deze tachtigjarige dame en dient ook voor iedere andere huiseigenaar en bewoner in het aardbevingsgebied te gelden. Dat is het standpunt van de GBB. Maar heb ik maar achterwege gelaten.

Overheden die het belang van het individu weer eens ondergeschikt maken aan het zogenaamde algemeen belang, zouden zich moeten realiseren dat juist dat ons hels maakt. Het Gronings belang is al ondergeschikt gemaakt aan het algemeen belang van Nederland. Het individuele belang nog eens ondergeschikt maken aan het veronderstelde algemeen belang van de door de gaswinning al vernietigende woningmarkt, is schofferend.

De Nationaal Coördinator Groningen zou zorg moeten hebben voor deze tachtig jarige dame en ook voor vele anderen middels het invoeren van een breed geldende uitkoopregeling.