Een dikke (on)voldoende voor de NCG?

‘NCG geeft zichzelf een dikke voldoende’, zo kopt RTV Noord eind januari in een interview met Peter Spijkerman. Voor het eerst in de geschiedenis zou de NCG zijn doelstellingen hebben gehaald. Maar is dat wel echt zo? We zijn in de rapportages over 2021 van de NCG gedoken. Conclusie: er is toegerekend naar het halen van de doelstellingen. In werkelijkheid zijn de doelstellingen wederom niet gehaald.

Volgens de NCG komt het eindresultaat voor 2021 neer op 3.416 opnames (doelstelling was vanaf 2020 4.000 plus 500 op eigen verzoek), op 4.110 beoordelingen (doelstelling was 4.000) en 1.804 versterkingen (doelstelling was 1.500). Daar valt heel wat op af te dingen. Daarvoor ontkomen we helaas niet aan een technisch verhaal. Even doorbijten dus.

Als je de verschillende maandrapportages vergelijkt dan blijken de resultaten voor een bepaald tijdvak vaak (flink) af te wijken van de cijfers in eerdere rapportages. NCG: “Dit komt doordat de registratie soms plaatsvindt ná de maand waarin het resultaat daadwerkelijk bereikt werd. De resultaten worden echter geregistreerd op de datum van daadwerkelijke afronding”. Wie kan het dan nog volgen? Inzicht in de werkelijke voortgang wordt zo ernstig bemoeilijkt.

Het aantal opnames (3.416) blijft achter bij de doelstelling (4.000). Maar er is meer aan de hand. In 2020 nog ging de NCG uit van een doelstelling / benodigde capaciteit van 4.000 plus 500 op eigen verzoek. Voor 2021 worden de opnames op eigen verzoek ineens meegerekend binnen de doelstelling van 4.000. NCG: “Vanaf 2021 is de Opname op eigen verzoek een reguliere uitvoeringstaak geworden voor NCG geïntegreerd in de 4.000 opnames”. En dat is raar omdat in de rapportage van oktober nog te lezen valt dat de opnames op eigen verzoek worden uitgevoerd naast de afgesproken taaktelling van 4.000.

Met het door de NCG genoemde aantal beoordelingen (4.110) lijkt de doelstelling (4.000) gehaald. Maar schijn bedriegt. De NCG haalt deze doelstelling door 23 (tweede) herbeoordelingen en 430 eerste beoordelingen met de typologieaanpak mee te rekenen. Die laatste moeten opnieuw worden beoordeeld volgens de ‘klassieke’ aanpak en de NCG telt ze dan opnieuw mee als beoordeling, terwijl het om dezelfde adressen gaat. Dat kan de komende tijd dan flink oplopen. In feite zijn er maar 3.657 beoordelingen gedaan die er toe leiden dat een adres naar de volgende fase kan gaan. 

Volgens de NCG wordt de doelstelling voor het aantal versterkingen voor 2021 (1.500) ruimschoots gehaald met 1.804 ‘versterkingstrajecten’. In werkelijkheid zijn er slechts 656 adressen bouwkundig versterkt. De rest is met dank aan de nieuwe NPR norm en de typologieaanpak ‘veilig’ verklaard: versterkt op papier dus. De doelstelling kan vanaf nu dus worden behaald met 0 daadwerkelijk uitgevoerde versterkingen en 1.500 woningen die na beoordeling veilig zijn bevonden. Toch lees je in het onlangs vastgestelde Meerjarenplan Versterking 2022-2028 op p.10 bij de jaarlijkse doelstellingen ‘1.500 bouw afgerond’. Voor een gewone Groninger is een administratieve verklaring dat panden na beoordeling veilig zijn verklaard en tot ‘afgerond versterkingstraject’ worden gepromoveerd echt iets anders dan een daadwerkelijk versterkte woning (‘bouw afgerond’).

Zo wordt er naar het halen van de doelstellingen toegerekend. Door cruciale begrippen ‘slordig’ te gebruiken – ‘bouw afgerond’ heet ineens ‘ afgerond versterkingstraject’ – worden de benodigde rookgordijnen gelegd. Resultaten in verschillende periodes zijn zo niet meer vergelijkbaar, doordat de inhoudelijke definitie van de doelstellingen onderweg wordt veranderd en de te behalen aantallen dezelfde blijven.

Er is dus geen enkele reden om jezelf een dikke voldoende te geven. Al helemaal niet als je naar doelstellingen als ‘de bewoner centraal’ en een ‘betere communicatie’ kijkt.

Op dat punt is er nog heel weinig reden tot juichen, zoals blijkt uit ons verhaal over Overschild. In Steendam en Tjuchem lijkt het voorlopig beter te gaan – maar dan vooral dankzij eigen regie van inwoners via de stichting ‘Dorp in Eigen Hand’.

Dit artikel verscheen in de 19e GBB krant.