Een goede depotovereenkomst, 10 tips

Als je gaat versterken, maar ook bij sloop/nieuwbouw, gaat het om grote bedragen, die meestal via depots stapsgewijs worden verstrekt aan bewoners. Zolang je zelf de bedragen voorschiet, of wanneer je meer moet uitgeven dan er in dit depot zit, loop je financiële risico’s.

Het is daarom van belang dat de depotovereenkomst je vrijwaart van deze financiële risico’s. In deze depotovereenkomst staat wie waarvoor verantwoordelijk is, hoe het proces loopt en wat jouw rechten en plichten zijn.

Hieronder volgen als leidraad enkele tips. Waar moet je op letten om achteraf niet voor verrassingen te komen staan:

1) Zorg dat je pas begint aan de depotovereenkomst als de budgetovereenkomst van de NCG akkoord is. Pas dan ben je er zeker van dat het bedrag tot jouw beschikking staat.

2) Zorg dat de depotovereenkomst is getekend, voordat je zelf verplichtingen aangaat. Maak dus nog geen kosten en maak geen mondelinge of schriftelijke afspraken (opdrachten/offertes) waar je niet op terug kunt komen als de overeenkomst niet (tijdig) rond is

3) Wees kritisch op de inhoud van de hele overeenkomst. Let niet alleen op de tenaamstelling, aannemer en het depotbedrag. Zoek hierbij zo nodig hulp bij Stut-en-Steun (gratis), Vereniging Eigen Huis of een jurist.

4) Als je gewenste wijzigingen hebt doorgegeven, controleer dan of deze correct zijn verwerkt. Controleer ook of er nog andere wijzigingen zijn doorgevoerd. Lees een nieuwe versie steeds weer kritisch door.

5) Blijf zelf zorgen dat er voortgang is. Blijf er zelf regelmatig achteraan zitten dat je de overeenkomst tijdig krijgt.

6) Als de bewonersbegeleider een planning geeft, denk dan zelf ook na of het reëel is. Vaak is de planning veel te optimistisch.

7) Houd voor jezelf een planning aan en houd hiermee rekening in de contracten.

8) Zorg dat belangrijke afspraken schriftelijk worden bevestigd, zodat je hier later op terug kunt komen, als dat nodig mocht blijken.

9) Zorg dat duidelijk is beschreven wie de verantwoordelijkheid neemt voor de financiële risico’s, die niet bij de bewoner horen.

10) Laat je niet onder druk zetten om een overeenkomst te tekenen waarmee je onacceptabele risico’s neemt. Als men de overeenkomst niet wenst te wijzigen, geef dan bijvoorbeeld aan dat je de depotovereenkomst in de huidige vorm niet kunt tekenen en geef aan dat je je op een oneigenlijke manier onder druk gezet voelt.

Deze tips zijn niet volledig en je kunt er geen rechten aan ontlenen.

Dit artikel verscheen eerder in de 13e GBB-krant