Een NAM-idee: bij C-schades geen schaderapport meer!

Al het commentaar over de kwaliteit en het proces van schade afhandeling heeft blijkbaar tot enig inzicht geleid bij de NAM/CVW. Want men komt met ideeen voor een nieuw schadeprotocol. En vraagt aan de Maatschappelijke Stuurgroep om advies. De GBB geeft  echter geen advies aan de Nam. Immers de NAM/CVW is niet de gesprekspartner van de GBB in de Maatschappelijke Stuurgroep. Dat is de NCG. Zo wilde men het, en zo is het. Laat de NCG maar onderhandelen met de NAM/CVW over datgene wat noodzakelijk is.

Zolang de GBB dus geen instemmingsrecht heeft bij het schade protocol, geeft de GBB geen direct advies aan de NAM/CVW. De vorige keer is ons dat namelijk heel slecht bevallen. Men hoorde ons toen aan, deed een plas en liet de zaak zoals die was. Maar naderhand wel publiceren dat er overleg geweest was. Tja, daar trapt de GBB geen tweede keer in.

Temeer daar de NAM zichzelf ziet als de: “eigenaar van het schadeafhandelingsproces, omdat NAM wettelijk verplicht is de schade door aardbevingen als gevolg van gaswinning te compenseren.”  Voor de goede orde: dit is de letterlijke quote uit de tekst van de NAM.
De GBB is verbaasd dat een firma zich het recht toe-eigent, en blijkbaar in Nederland ook kan toe-eigenen, dat ze eigenaar is van het schade afhandelingsproces.

Het lerend vermogen van de NAM is niet groot. Zoals ook blijkt uit het idee om bij C- schades, in het kader van efficiency, geen schaderapport meer op te willen maken. Slechts een telefonische mededeling zal er komen. Heel efficiënt hoor! Nog efficiënter is om in het geheel niet meer te komen. Of gewoon alle schade afhandelingen te stoppen? Super efficiënt wordt het dan!

Geen schaderapport meer bij C-schades. Hoe gaat de burger dan in beroep? Hoe verhoudt dit zich tot de komende omkering van de bewijslast? Dat laatste lijkt echter helder. De omkering van de bewijslast geldt voor aardbevingsschade. Het betreft C-schades, zijnde niet aardbevingsgerelateerd volgens de NAM, en die vallen dan zeker buiten de ‘omkering van de bewijslast’? Is dat het idee?

In ieder geval heeft de schadelijder een probleem om in beroep te gaan en/of bij een arbiter te komen. Er staat immers niets op papier.
Al met al weer een fraai staaltje eigen belang van de NAM. De NAM die door minister Kamp een MVO wordt genoemd: een Maatschappelijk Verantwoorde Onderneming.
Enige spanning met de werkelijkheid blijft waarneembaar bij deze kwalificatie.

GBB bestuur