Een nieuw gezicht bij de Groninger Bodem Beweging

Bij de Groninger Bodem Beweging is een nieuw bestuurslid actief. Ciska van Aken is op de algemene ledenvergadering van 6 oktober j.l. voorgedragen door het bestuur en door de ALV benoemd. Ciska is werkzaam binnen het onderwijs en heeft werkervaring binnen gemeentelijke organisaties, woningcorporaties, zorginstellingen (en de politiek).

Ciska: “In 2003 heb ik ervoor gekozen om in de provincie Groningen te gaan wonen. Eerst in Zuidbroek, later in Leermens, Wirdum en nu in Loppersum.
Door de rijkdom van de cultuur, de mentaliteit van de Groningers en mijn liefde voor het gebied voelt Groningen als ‘mien laand’. Ik ben er dankbaar voor dat mijn kinderen in deze rijkdom volwassen mogen worden.

Ik ben sinds 2016 actief voor de Groninger Bodem Beweging in de werkgroep Hypotheken onder leiding van George de Kam. Wij hebben ons ingespannen om de vele hypotheekproblemen duidelijk te krijgen, die zijn ontstaan en in de toekomst kunnen ontstaan, ten gevolge van de aardbevingsproblematiek. Dit hebben wij bewerkstelligd door middel van onderzoek met een uitgebreide enquête, casusonderzoek, en de kennis en expertise van onze leden.

Kansengelijkheid vind ik belangrijk. Hier vind ik mijn drive. Het onrecht dat bewoners in deze provincie diep treft, vind ik schokkend. De effecten daarvan op gezinnen, op kinderen, op onze boeren, andere bedrijven en instellingen en op mij, zijn onthutsend. De wijze waarop de NAM en onze regering omgaat met ‘het beving-dossier’ is niet uit te leggen. Aan niemand. Als je iets kapot maakt, zorg je ervoor dat het gemaakt wordt. Zeker als je het bewust doet. Normen en waarden worden niet nageleefd. Door deze houding zijn Groningers hun vertrouwen verloren. Ik wil graag dat we er met elkaar voor zorgen dat het gebied netjes wordt achtergelaten als het gas opgebruikt is. Net zolang tot de bodem weer tot rust is gekomen”.

Als bestuurslid heeft Ciska in het bijzonder jeugd, strategie, agrarische zaken en communicatie als aandachtsgebieden. Haar email is: ciskavanaken@groninger-bodem-beweging.nl