Terugblik op Fakkelprostest na de beving bij Garrelsweer

Onder het luiden van de noodklok waren er op woensdag 17 november door de hele provincie lichttoortsen te zien. Gaswinningsgedupeerden en sympathisanten brandden op die dag honderden fakkels in Groningen (en zelfs ver daarbuiten) om aandacht te vragen voor de gaswinningsproblematiek. De GBB riep hiertoe op en verspreidde fakkels in en rondom Garrelsweer. Ook luidden de omliggende kerken om half 6 de ‘noodklok’. De aanleiding hiervoor was de zware beving van 3.2 in Garrelsweer, twee dagen eerder. Veel Groningers werden door een doffe dreun en een rammelend huis, veroorzaakt door de beving, wakker geschud. Tot in Stad werd de beving gevoeld. De beving bij Garrelsweer valt in het rijtje van zwaarste gasbevingen die ooit zijn waargenomen in Groningen. In het bevingsgebied werden we weer eens met de neus op de feiten gedrukt. Groningen veilig? Een rustige ondergrond? Absoluut niet! 

De actie werd landelijk opgepakt. Tot ver buiten de Provincie werden kaarsen en fakkels uit solidariteit met de gedupeerde Groningers aangestoken. Er kwam zelfs een foto van een fakkel op Aruba voorbij! De hashtag #FakkelvoorGroningen was trending (nr. 1!) op Twitter en nationale media besteedden aandacht aan de actie in Groningen. De GBB ving veel positieve reacties op, het gaf de Groningers een gevoel van saamhorigheid en strijdvaardigheid! Het is te hopen dat onze boodschap ook in Den Haag is aangekomen. Hoe dan ook zullen we samen blijven strijden voor een rechtvaardige en ruimhartige afhandeling van de gaswinningsproblemen in Groningen, zo lang als dat nodig is.

Zo snel mogelijk afronden van de versterkingsoperatie topprioriteit! 
Diezelfde woensdag sprak de GBB een half uur met minister Stef Blok tijdens zijn bezoek aan Garrelsweer. De GBB heeft tijdens het gesprek met de minister benadrukt dat het probleem in Groningen geen juridisch en/of technisch probleem is. Het gaat hier om het ernstig aangetaste levensgenot van mensen. Om de veiligheid van Groningers te kunnen garanderen moet het zo snel mogelijk afronden van de versterkingsoperatie topprioriteit zijn! Helaas deed minister Stef Blok geen concrete toezeggingen. Hij hoopt dat door de invoering van de typologieaanpak en de onlangs georganiseerde bouwtop de versterkingsoperatie in een stroomversnelling raakt. We moeten eerst afwachten hoe dit uitpakt. Op dit moment haalt de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), die de versterkingsoperatie uitvoert, haar eigen doelstellingen bij lange na niet. De GBB, maar ook het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de Nationale Ombudsman hebben eerder al hun zorgen hierover geuit.

Hoe gaat het nu verder met de gaswinning?
Heeft de beving bij Garrelsweer consequenties voor de huidige gaswinning? Op dit moment ligt er een onderzoeksrapport naar aanleiding van de beving bij Garrelsweer ter beoordeling bij minister Stef Blok en het SodM. Maar het is onwaarschijnlijk dat hier directe maatregelen uit voortvloeien. De hoeveelheid te winnen gas is gehalveerd ten opzichte van vorig gasjaar. In de voorlopige planning in het gasbesluit staat dat na dit gasjaar de gaskraan dichtgedraaid wordt. Helaas is er daarna nog enkele jaren sprake van een ‘waakvlam’ in het Groningenveld; gasputten blijven open zodat er extra gas gewonnen kan worden bij een strenge winter. De beving bij Garrelsweer toont eens te meer aan dat het van groot belang is dat de Groningse ondergrond zo snel mogelijk stabiliseert. Zelfs na het volledig sluiten van het Groningenveld kunnen namelijk nog jaren zware bevingen voorkomen. We hopen dat de overheid hiervan doordrongen is, en alles-op-alles zet om de gaskraan daadwerkelijk in 2023 dicht te draaien, én dat er zo snel mogelijk een concrete sluitingsdatum voor de waakvlam komt.

Je ziet hieronder een kleine selectie van de honderden fakkels die online zijn gedeeld!