Eerste reactie op het gasbesluit van minister Kamp.

1: Veiligheid

De veiligheid is met dit besluit onvoldoende zeker.
Het is een opeenstapeling van onzekerheden; zeker ook voor de periode na 3 jaar.
Het winningsplan bevat zelf al een aantal onduidelijkheden en de adviezen van o.a. TNO en SodM over dit plan leggen nog meer onzekerheden en verkeerde uitgangspunten bloot.
De minister doet er naar ons idee nog een schep bovenop door niet deze adviezen over te nemen maar met een “tussenoplossing” te komen waarvan de uitwerking ook weer onzeker is.
De grootste onzekerheid is het openhouden van de boorputten in Loppersum. De minister wil de mogelijkheid openhouden om bij te grote vraag naar gas dit snel te kunnen leveren. Maar wie weet nu al hoe vaak dat gaat gebeuren? Weet de minister welke winters ons te wachten staan? En, wie houdt toezicht op het winnen uit deze putten?

2. Schadeprocedure

De GBB heeft steeds gepleit voor een onafhankelijke schadeprocedure. De middelen die ons nu geboden worden in de vorm van een soort toezichthouder zijn onvoldoende. De NAM blijft nog steeds de procedure aansturen. Ze hebben tot aan vandaag laten zien dat ze dit niet goed genoeg kunnen. Ook in het belang van de NAM en het gescheurde vertrouwen dat de mensen hebben in de NAM is dit besluit niet de garantie voor een onafhankelijke procedure die zo bitter nodig is.

3. Regio-compensatie

De minister biedt ons 1,18 miljard euro. Dat lijkt meer dan de 895 miljoen euro waar de Cie Meijer voor pleit in haar advies. Het is echter appels met peren vergelijken want (zie onderstaand filmpje voor gespecificeerde bedragen) daar waar de 895 miljoen bestaat uit echte compensatie zit in de 1,18 miljard maar 265 miljoen voor leefbaarheid en een economisch duurzame toekomst. De bedragen die de som zo hoog maken (o.a. preventief verstevigen) zitten niet in de 895 miljoen. Dat staat daar los van, dat moet in ieder geval gebeuren (zie Mijnbouwwet), los van echte compensatie. Bovendien worden ook grote delen van de 265 miljoen en de 1,18 miljard door de NAM betaald en niet rechtstreeks door de overheid.
Met name het grote gat op het gebied van een economisch duurzame toekomst (330 vs. 65 miljoen) laat zien dat dit kabinet niet genoeg wil investeren in onze toekomst.
Bovendien willen wij een langetermijnbelofte van de overheid om Groningen te ondersteunen. Minister Kamp biedt 5 jaar. Uiteraard moet het dan weer op de agenda van het volgende kabinet, zegt hij maar dat betekent ook dat wij weer opnieuw moeten strijden voor iets dat nu al beloofd dient te worden.

https://www.youtube.com/watch?v=znEXE7iIOBU