Effectgebieden van het IMG

Na de bevingen van Uithuizen en Wirdum plaatste het IMG kaartjes op hun website met rode cirkels rond Uithuizen en Wirdum. Zogeheten effectgebieden. De suggestie gaat ervan uit dat binnen die cirkel de beving effect heeft, dat daar schade kan ontstaan, en dat daar schade gemeld kan worden. Dat is niet zo. Ook buiten de cirkels kan schade ontstaan en kan schade gemeld worden.

Wat is de rode cirkel?
Na elke aardbeving beweegt de grond met een zekere snelheid, de grondsnelheid (pgv). Vlakbij het epicentrum is die snelheid het hoogst. Die grondsnelheid wordt door het KNMI gemeten. Bij de beving van Wirdum op 8 oktober 2022, kracht 3.1, was de hoogst gemeten grondsnelheid bij het epicentrum 24 mm/s. Verder weg van het epicentrum wordt de grondsnelheid steeds lager.

Het IMG werkt niet met echte snelheiden, het IMG werkt met een model. De cirkel rond Uithuizen of Wirdum is de grens van een grondsnelheid van 2 mm/s (1% overschrijdingskans) volgens dat model.

De formule onder het model dat het IMG gebruikt is ontwikkeld, al in 2015, op verzoek van de NAM door professor J.J. Bommer. De formule van Bommer is door de NAM ingevoerd in het HRA (het Hazard and Risk Analyses model) om de effecten van de gaswinning te modelleren. De term ‘effectgebied’ is door de NAM in Groningen geïntroduceerd.
De cirkels van het IMG zijn berekend met de formule van Bommer et al, versie 2019.

Hoe gebruikt het IMG de cirkel?
De voorzitter van het IMG, Bas Kortmann, legt dat op bijeenkomsten altijd goed uit. In het Burgerlijk Wetboek (artikel 6: 177a BW) staat het wettelijk bewijsvermoeden. Het IMG hanteert het wettelijk bewijsvermoeden in het ruime gebied van de beving van Huizinge. Kort gezegd betekent het wettelijk bewijsvermoeden dat schade in dat gebied die naar haar aard redelijkerwijs veroorzaakt kan zijn door de gaswinning of opslag, vermoed wordt te zijn veroorzaakt door de gaswinning of opslag.
Het wettelijk bewijsvermoeden kan alleen ontzenuwd worden als de expert van het IMG een evident, aantoonbare en uitsluitende andere oorzaak aanwijst. Voor die andere oorzaak kan de expert ter ondersteuning van zijn bewijsvoering de trillingstool raadplegen. De trillingstool werkt met de formule van Bommer. Het is dus een hulpmiddel voor de expert van het IMG.

Schade melden?
De NAM ging ervan uit met hun effectgebieden dat elke schade aan precies één aardbeving was toe te schrijven. Dat is een illusie. Schade ontstaat, behalve door een zware beving, ook door vele lichte bevingen na elkaar, of doordat de grond iets beweegt terwijl het huis al onder spanning staat (het triggereffect).

Vermoedelijke mijnbouwschade buiten de rode cirkels? Gewoon melden bij het IMG!

Deze tekst is laatst aangepast op 15 november 2022.