Petitie Respect voor Groningen

Onderteken hier de petitie!

Of kijk op www.respectvoorgroningen.nl

Eisenpakket voor Groningen

1Stop Groningers te zien als tweederangsburgers

Groningen is gebruikt als wingewest. Terwijl er honderden miljarden zijn verdiend worden gedupeerden in de steek gelaten. De schadeafhandeling en versterking verlopen voor huurders en eigenaren nog steeds dramatisch. Dit zorgt voor grote schade aan de gezondheid van gedupeerden. Respect voor Groningen nu!

2Crisisaanpak van schade en onveiligheid 

De huidige aanpak is gebaseerd op gestold wantrouwen. Er worden miljoenen verkwist om euro’s te besparen op de uitvoering. Stop de verdienmodellen, stop de juridificering. Zorg dat er één loket komt voor gedupeerden. Communiceer transparant en geef mensen de regie over hun leven terug.

3Geef complexe zaken prioriteit

De meest complexe zaken staan nu vaak achteraan. Geef prioriteit aan de complexe zaken van monumenteigenaren, ondernemers, boeren en huishoudens met bijvoorbeeld meervoudige schades en funderingsschades. Vergoed alle schades, ook gevolgschades, en belast schadeloosstellingen niet.

4Bewijsvermoeden moet juist gehanteerd worden

Na jaren strijd werd wettelijk vastgelegd dat gedupeerden niet langer zelf hoefden te bewijzen dat ze mijnbouwschade hadden. Inmiddels wordt dit bewijsvermoeden weer steeds verder uitgehold. Hanteer het correct, ook voor andere mijnbouw, en stop de trillingstool.

5Leg wettelijk vast dat gaswinning stopt

Alleen wanneer de oorzaak wordt weggenomen kan de ramp-in-slow-motion worden gestopt. Leg daarom wettelijk vast dat de gaswinning per 1 oktober 2023 definitief stopt en zorg dat de ‘Groningse problemen’ niet verplaatst worden naar bewoners boven gasopslagen en kleine gasvelden.

6Geef Groninger jeugd toekomst en investeer decennialang 

Kinderen groeien op met een groot wantrouwen jegens de overheid. Er moet erkenning komen dat er een generatie opgroeit die in de steek is gelaten door de overheid. De overheid moet de komende decennia investeren in toekomstperspectief.

7Geef Groningers macht 

Gedupeerden lopen stuk op een machtige overheid als ze hun recht willen halen. Politiek, bestuur en instanties handelen vanuit hun eigen perspectief en zien de menselijke maat over het hoofd. Organiseer tegenmacht voor bewoners! Zorg dat mensen zelf kunnen bouwen aan hun eigen toekomst en dat van hun gebied.

Download hier het Eisenpakket voor Groningen als PDF