Enquete Wirdum: bewoners claimen niet

Uit een enquete onder inwoners van Wirdum, gehouden door de GBB in het begin van dit jaar, komt naar voren dat veel inwoners vermeende schade door aardbevingen niet claimen. Dit leidt ertoe dat slechts 1 op de 3 inwoners met schade die zeker of waarschijnlijk wordt veroorzaakt door de aardbevingen hiervoor een vergoeding krijgt. Dit beeld lijkt als twee druppels water op het resultaat van een soortgelijke enquete die de GBB in 2011 in Westeremden hield. Inwoners twijfelen snel aan het verband tussen schade en aardbevingen en het stuit hen tegen de borst iets te claimen waar ze wellicht geen recht op hebben of wat ze niet hard kunnen maken. Citaat: “Het is schandalig dat de constructie van mijn 200 jaar oude huis vrijwel zeker aangetast wordt (door de aardbevingen). Ik kan het echter niet hard maken.”

Bovendien vindt 50% van degenen die een vergoeding kregen deze veel te laag. Citaat: “Het bedrag dat wij hebben ontvangen, is bij lange na niet genoeg om de schade te herstellen.”

Het bestuur van de GBB roept iedereen die schade door aardbevingen vermoedt, deze te claimen bij de NAM. Het is aan de taxateur om uit te maken of de schade door de gaswinning komt.

Bestuur GBB