Er gaat niets bóven Groningen! En wat er ónder zit, moet daar blijven!

(Toespraak, zojuist uitgesproken door Derwin Schorren, vice voorzitter van de GBB, bij het begin van de wandeltocht/protestmars vanuit Delfzijl richting tankenpark in Farmsum.)

Beste mensen! WELKOM!

Mijn naam is Derwin Schorren en ik sta hier als afgevaardigde van de Groninger Bodem Beweging (GBB).

Er gaat niets bóven Groningen!

En wat hier ónder zit, moet daar blijven!

Mooi dat jullie hier allemaal naar toe zijn gekomen. Om straks met z’n allen de vreedzame demonstranten van de blokkade van de NAM in Farmsum een hart onder de riem te steken.
En toch jammer dat we hier wéér met ons allen moeten staan… De gevolgen van de fossiele winning én de macht van multinationals is hier heláás – heel compact en overzichtelijk – zéér voelbaar! Hier kreunt de aarde al zonder de directe invloed van het klimaat.
Bij het programma Zomergasten horen we minister Wiebes van Economische Zaken & Klimaat zeggen dat hij zo gecharmeerd is van emancipatiebewegingen en vrijheidsstrijd… Mooi!
Laten we dit dan tot een tocht maken – en laat dit een blokkade zijn – waarbij wij ons als Groningers ontdoen van het juk waaronder wij zovele decennia lang gebukt gingen. Wij willen geen wingewest meer zijn van Den Haag!
Druk vanuit ons Groningers op de politiek en op de multinationals helpt!
En die druk zetten we op vele manieren. Zonder deze druk van ons burgers zou Wiebes geen ‘radicaal’ (zoals hij zichzelf typeert) zijn geworden. Een radicaal die zijn collega’s in het kabinet en ook ons verraste met de aankondiging dat er op afzienbare termijn geen gas meer wordt gewonnen uit het Groninger veld.
Als Groningers pakken wij deze radicaliteit, deze rebelsheid, dit ‘extremisme’ óók graag op. Decennia van wanbeleid. Een ministerie van Economische Zaken dat functioneert als ware het een vooruitgeschoven dependance van Shell… Er moet NU beleid gevoerd worden waarbij wij Groningers weer gaan geloven in de goede intenties van de Nederlandsche Staat. En waarbij al onze huizen weer een veilig thuis worden!
MAAK HET GOED!
En frame niet steeds dat er nu een nieuwe werkelijk is. Er wordt nog niet veel minder gewonnen. De bevingen en dus de schades blijven komen. En er blijft kans op een grote klapper. Wóórden over het verminderen van de gaswinning leiden niet tot een rustige aarde. Alleen dáden!
MAAK HET GOED!
Honderden miljarden euro’s worden onder ons vandaan gehaald. Met alle gevolgen van dien. Maar over de miljoenen die nodig zijn om te repareren en te versterken wordt steeds weer moeilijk gedaan… Vergoed de schades veel en veel sneller dan nu gebeurt. Wees coulant; geen krent.
MAAK HET GOED!
En ga nog sneller van het gas af dan gepland. Wiebes heeft het over ‘nut’ bij Zomergasten… Dat economische groei niet over geld gaat, maar over nut… Híer komen nut en noodzaak bij elkaar! Het is in het algemeen belang dat de kraan heel snel dicht gaat. En zorg dat de Groningers dan niet de zwarte piet toegeschoven krijgen.
MAAK HET GOED!
En gooi de Shell (en Exxon) er nu écht uit. Die private partijen moeten zich niet met ons burgers en ook zeker niet met de politiek bemoeien.
MAAK HET GOED!
En zorg dat Nederland snel verduurzaamd. Goed rentmeesterschap lukt niet met een kruideniersmentaliteit! Dat is als investeren met een dichte portemonnee…
MAAK HET GOED!
Bij Zomergasten sprak Wiebes over het dossier Groningen als ware het een kist die, wanneer hij er niet aan trekt, stil blijft liggen. Maar wij laten ons niet kisten!

En Wiebes
MAAK HET GOED!
Groningen is niet die kist. Maar wanneer wij in Groningen, door een zware beving en een falende overheid, nog verder in het nauw worden gedreven, dan zal zich hier de ‘doos van Pandora’ openen.
NIEMAND DIT DAT WIL !!!

Er gaat niets bóven Groningen!
En wat hier nog ónder zit, moet daar blijven!
Dank voor jullie aandacht!

En nu op naar Farmsum!

(Aangekomen in Farmsum gaf Derwin nog een toelichting in het Engels.)

Best activists from all countries

Instead of enjoying this beautiful province with its vast landscapes, you let this view be deliberately ruined by large silos of the Shell where natural gas condensate is stored.
But as Groninger Movement against gas extraction we are happy with the attention of young people and with the international attention for the problems caused by gas production here.
Groningen proves – unfortunately – that even without the direct influence of the climate, the extraction of fossil fuels alone leads to major problems in urban and rural areas in this part of Europe.
We are here, as it were, at the source of all misery.
Mining activities, buildings that collapse, people living in insecurity and climate change; they are connected to each other. That is why we are here.
Our motto is: there is nothing like Groningen!
And what is still below Groningen should stay there!
Thank you! And continue – in a peaceful way!