Erfgoed heeft betekenis voor ons allemaal

 

Libau, gevestigd in het gelijknamige pakhuis aan Het Hoge der A in Groningen, is een onafhankelijke adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie in Groningen en Drenthe. Binnen Libau wordt integraal samengewerkt vanuit de disciplines welstand/architectuur, cultuurhistorie, stedenbouw, landschap en archeologie. De organisatie is actief als adviseur van gemeenten. Daarnaast faciliteert Libau  de gemeentelijke welstandscommissie en ook de monumentencommissie voor Drentse en Groninger gemeenten, waaronder de aardbevingsgemeenten Eemsdelta, Het Hogeland en Oldambt. In pakhuis Libau is ook de  Monumentenwacht Groningen gevestigd. Hier kunnen monumenteigenaren terecht voor periodieke onderhoudsinspecties van hun pand. Bovendien vertegenwoordigt Libau het erfgoedveld in het Groninger Gasberaad.

We spreken met Merijn Wienk, bouwkundige en architect en met architectuurhistoricus Herman Waterbolk over de rol van Libau in het versterken van het Groninger erfgoed.

Merijn Wienk: “De missie van Libau is het bevorderen en in stand houden van de landschappelijke en bouwkundige schoonheid. Door de mijnbouwproblematiek ligt het bijzondere erfgoed in onze provincie, zoals de fraaie boerderijen, kerken en borgen, in de frontlinie. Van de ongeveer 2.760 rijksmonumenten in de provincie Groningen staan er zo’n 1.450  in het aardbevingsgebied.  Daarnaast zijn door de gemeenten grofweg 10.000 karakteristieke panden aangewezen om sloop door de NAM te voorkomen.” 

Herman Waterbolk: “Erfgoed heeft betekenis voor ons allemaal, waarbij een cruciale rol is weggelegd voor de eigenaren van monumentale panden. Als zij zich niet met hart en ziel zouden inzetten voor hun monument, zou de bodem onder de monumentenzorg wegvallen.” 

Erfgoedloket Groningen
Vier jaar geleden is door Libau het Erfgoedloket Groningen ingesteld waar eigenaren van monumenten in het aardbevingsgebied met al hun vragen kunnen aankloppen. “Het Erfgoedloket Groningen voorziet duidelijk in een behoefte; ieder jaar melden zich honderden monumenteigenaren. De functie van vraagbaak is inmiddels uitgebreid en staat nu ook open voor eigenaren van karakteristieke panden. Veel eigenaren worstelen met de vraag wat de beste aanpak is om de schade aan hun monumenten duurzaam te herstellen, zonder de erfgoedwaarden te verliezen”, zeggen Wienk en Waterbolk.

Subsidieregelingen
Voor het bekostigen van het onderhoud van monumenten en de karakteristieke panden is door de Provincie Groningen en andere partijen een subsidieregeling in het leven geroepen. Veel eigenaren hebben inmiddels hun weg gevonden naar dit Erfgoedprogramma Groningen.

Versterking
Bij versterking is het van belang dat maatregelen worden getroffen die ervoor zorgen dat het pand kan voldoen aan de veiligheidsnorm. Daarbij neemt een constructeur het voortouw. Maar tegelijkertijd is van het grootste belang dat de eigenaar kan meedenken over de aanpak van versterken en duurzaam herstel. “De versterking van monumenten komt nu pas echt op gang; we zien daarbij dat de beste resultaten worden geboekt als de eigenaar een centrale rol krijgt en neemt”, besluiten Wienk en Waterbolk.

Bent u erfgoedeigenaar en heeft u vragen, bijvoorbeeld over uw monument of karakteristiek pand in relatie tot schades, versterking en/of subsidies? Kijk op www.erfgoedloketGroningen.nl en/of mail naar info@erfgoedloketgroningen.nl

 

Dit artikel verscheen eerder in de 18e GBB-krant.