Versterking kost de burger beddenstro? Onaanvaardbaar!

Open brief aan de inwoners van Opwierde-Zuid in Appingedam

Een oud gezegde: “verhuizen kost beddenstro”, komt uit de tijd dat de bedden nog gevuld werden met stro. Als je ging verhuizen moesten de bedden daarna opnieuw gevuld worden met stro en dat kostte geld. Nu hebben we andere bedden, maar verhuizen kost nog steeds flink geld.
In de wijk Opwierde-Zuid in Appingedam moeten honderden huizen versterkt worden. Veel bewoners moeten daarvoor maanden hun huis uit. Hoeveel beddenstro gaat dat kosten en wie betaalt dat?

Opwierde-Zuid Appingedam; wisselwoningen in aanbouw

Wie moet formeel betalen?
Wie formeel alles zou moeten betalen is helder: de NAM en de Staat. Dit zijn immers de profiteurs van de jarenlange gaswinning in Groningen. Omdat beide profiteurs alleen maar kunnen denken in termen van maximaal pompen en doorpompen wordt het niet veiliger in dit gebied. Nee, het wordt juist onveiliger in de (nabije?) toekomst. Dus hebben ze wettelijk de plicht om te zorgen dat onze huizen op papier net zo veilig zijn als in de rest van Nederland. Men moet dokken voor de versterking. Maar gaat men dat ook toereikend doen?

 Opwierde-Zuid Appingedam; wisselwoningen in aanbouw

Het gaat de bewoners denkelijk ook geld kosten. De vraag is meer hoeveel?
Opwierde-Zuid is niet de eerste plek waar huizen verstevigd worden. Bewoners wordt aangeraden niet te goedgelovig te zijn en afspraken vooraf op papier vast te leggen. Men kan zelf het beste schatten wat er allemaal moet gebeuren. Maar vergeet vooral niet om ook een afspraak te maken over zaken die niet te voorzien zijn. Realiseer u, dat er altijd een post ‘onvoorzien’ moet zijn. Laat u niet dwingen om vooraf een totale prijs af te spreken. U hebt namelijk geen enkele grip en zicht op de kosten die gemaakt moeten worden. En waarom zou u als gedupeerde daar eigenlijk energie in moeten steken? De profiteurs moeten betalen en al het werk voor u doen door u volledig te ontzorgen. Maar natuurlijk wel opletten en bijblijven! Er kan altijd iets mis gaan.

De ervaring van particuliere woningeigenaren met de NAM zijn nogal eens teleurstellend. Te goed van vertrouwen zijn, gaat u denkelijk dan ook geld kosten. Maar misschien dat het met de Nationaal Coördinator Groningen beter gaat? Het CVW speelt echter ook nog een rol en voorheen was dat de uitvoerder van de NAM en mededader in het afknijpen van gedupeerden. Maar ook de NAM heeft op de achtergrond nog steeds invloed en de NAM staat niet echt bekend als ruimhartig.

Opwierde-Zuid Appingedam; wisselwoningen in aanbouw

De vergoeding van uw eigen huis bij ‘noodzakelijk geachte’ sloop?
Herbouwwaarde!
Wanneer de kosten voor versteviging hoger zijn dan de waarde van uw huis dan is nieuwbouw voor de NAM en Staat een optie. En dan begint het gedoe. Want wat is de waarde van uw huis? Hoe dat te bepalen en door wie? Eindeloos zijn de nare verhalen hierover en het vervelende gedoe erbij.
De Groninger Bodem Beweging is van mening, dat sloop vanwege te hoge kosten voor versterking of bij de onmogelijkheid om te versterken nooit mag leiden tot kosten voor de woningeigenaar. De woningeigenaar is de gedupeerde, de NAM en Staat zijn de veroorzakers van deze ellende. De woningeigenaar raakt feitelijk zijn huis en thuis kwijt. Geen veilig dak meer boven je hoofd en de eigenaar heeft er beslist niet voor gekozen om in deze positie te geraken. Het is als bij een brand, waarbij je huis wordt vernield en onbewoonbaar raakt, ook dan krijg je herbouwwaarde en inrichtingskosten etc. etc. Zo dient het ook te zijn bij het onveilig zijn van je huis, omdat versterking niet mogelijk is of omdat de NAM/Staat het te duur vindt in relatie tot de waarde van je huis.

De NAM en de Staat ontnemen de mensen een veilig dak boven het hoofd en men moet dat gelijkwaardig compenseren. Herbouwen volgens de nieuwe Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) of vergoeden op basis van herbouwwaarde NPR. De gedupeerde mag op geen enkele wijze daarbij financieel inleveren! Maar ook niet inleveren door het huis kleiner te maken of minder waardige materialen te gebruiken. Helaas is dat nu al wel praktijk.
De woningeigenaar levert immaterieel al meer dan genoeg in door dit hele gedoe. Een naar gevolg is al dat er t.g.v. de versterkingsoperatie men maanden lang in een wisselwoning moet wonen. Wat dit alles binnen gezinnen, tussen buren en in de wijk teweeg brengt dat laat zich niet beschrijven.
Herbouwwaarde vergoeden of herbouwen waaraan toegevoegd nevenkosten zoals inrichtings-kosten, tuin etc. is volstrekt redelijk en billijk!

Opwierde-Zuid Appingedam; wisselwoningen in aanbouw

Waarom deze versterking?
Niet vergeten moet worden, dat dit gedoe dankzij onze overheid gebeurt, die weigert om planmatig de gaswinning richting nul te brengen en zo daadwerkelijk de oorzaak van de aardbevingen aan te pakken!
De versterking van de huizen is daarbij nodig om de gaswinning op het maximale niveau te kunnen houden. Anders wordt het juridisch moeilijk houdbaar om door te gaan met die maximale gaswinning. Zoals gezegd, de veiligheid in de woningen mag ook voor de bewoners in het gaswinningsgebied in theorie niet beroerder zijn dan in de rest van Nederland.

Concluderende
Opwierde-Zuid is de eerste wijk waar massaal versterkt gaat worden. Dit is echter slechts het begin van wat elders in het gaswinningsgebied ook massaal gaat gebeuren.
Gedupeerden op de één of andere wijze laten opdraaien voor kosten voortkomende uit deze versterkingsopdracht is van de gekke! En zal de spanningen in de wijk en daarbuiten verder doen oplopen.

Bestuur Groninger Bodem Beweging