EZK niet transparant over versterkingsoperatie

Persbericht 17 juni 2020

Ruim anderhalf jaar geleden verzocht de Groninger Bodem Beweging (GBB) het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) documenten openbaar te maken met informatie over de aanpak van de versterkingsoperatie (verzoek in het kader van de WOB). Vorig jaar al sleepte de belangenbehartiger van Groningse gasgedupeerden minister Wiebes voor de rechter. Pas na uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland, maakte EZK een deel van de stukken openbaar. Omdat de stukken niet volledig waren, heeft de GBB bezwaar aangetekend. Nu gaat de vereniging voor de tweede keer in beroep bij de rechter, aangezien EZK opnieuw geen uitsluitsel geeft.

Wiebes mist urgentie

“Het is te bizar voor woorden dat wij opnieuw naar de rechter moeten stappen voor het openbaar maken van stukken waar wij al in november 2018 om hebben gevraagd”, aldus Jelle van der Knoop, voorzitter GBB. “De wettelijke beslistermijn is vier weken. In de praktijk beslaat de procedure evenwel vaak drie maanden. Maar onze procedure duurt dus al zeker zes keer zo lang! Ik ben benieuwd wat de rechter hierover te zeggen heeft. De vorige keer deed hij stevige uitspraken, onder andere dat Wiebes de urgentie niet lijkt te zien van dit gevoelige dossier. Hoe dan ook, ons wordt geen recht gedaan.”

Mosterd na de maaltijd

“Blijkbaar doet EZK er alles aan om de stukken niet op tafel te leggen. Je kunt je afvragen wat ze te verbergen hebben. Voor ons zal de informatie deels mosterd na de maaltijd zijn. De stukken over het HRA-model van de NAM zouden relevant zijn geweest voor de Raad van State, bij de behandeling van het beroep tegen het gaswinningsbesluit over 2018-2019 en dat over 2019-2020. Bovendien werd de HRA-methodiek als uitgangspunt genomen door de Mijnraad. Nu zijn we twee jaar verder, zijn de tekortkomingen van het HRA model gaandeweg ruimschoots gebleken en is het advies van de Mijnraad achterhaald.”

Al in september 2019 ging de GBB in bezwaar tegen de onvolledigheid van de openbaar gemaakte stukken. Afgelopen februari stelde ze het Rijk in gebreke. Op 8 juni jl. ging de GBB weer bij de rechter in beroep.

Gebrek aan transparantie geeft verkeerd signaal af

“Na opnieuw veel te lang gewacht te hebben, is de maat vol. We zijn weer naar de rechter gestapt. EZK vertikt het gewoon om transparant te zijn. Hierdoor is het beleid van de minister niet controleerbaar. Het niet willen meewerken aan het openbaar maken van informatie geeft een volstrekt fout signaal af. Terwijl juist in dit dossier, waar het vertrouwen van de bewoners al zo laag is, helderheid en openheid zo cruciaal is. Het is werkelijk schandalig.”