EZK speelt met veiligheid van Groningers

De Groninger Bodem Beweging (GBB) vindt het onbegrijpelijk dat EZK de keuze maakt om de gaskraan verder open te draaien. Een overheid mag en kan niet zo lichtzinnig met de veiligheid van haar burgers omgaan.

In 2021 waren er meer zware bevingen dan er op basis van de modellen werd verwacht, met als dieptepunt de zware beving van 3.2 bij Garrelsweer afgelopen november. Zelfs Inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren van het Staatstoezicht op de Mijnen zegt te zijn ‘verrast’ door de seismiciteit in het Groningenveld. We kunnen concluderen dat Groningen nog altijd niet veilig is. Verre van. Op dit moment zijn ruim 90% van alle huizen zelfs nog niet eens beoordeeld op veiligheid – de versterkingsoperatie loopt enorm achter.

Eerder zei demissionair minister Stef Blok dat er enkel meer gas gewonnen zou worden bij een strenge winter, maar aan deze belofte houdt de overheid zich niet meer. De ophoging van de gaswinning betekent dat de onveilige situatie in Groningen nóg langer blijft voortduren, zeker met een achterlopende versterkingsoperatie. Daarnaast blijft het gissen wanneer de gaskraan definitief dichtgedraaid wordt – Groningers leven hierdoor in onzekerheid en zijn ongerust over hun toekomst.

De GBB pleit al langer om het einde van de gaswinning wettelijk te laten vastleggen, juist om dit soort onrechtvaardige situaties te voorkomen.