Feiten & cijfers

Wist je dat…?

Bevingen

 • Je in Groningen eigenlijk geen AARDbevingen maar GASbevingen hebt aangezien de bevingen niet door de natuur worden veroorzaakt.
 • Al in de jaren ’60 geopperd werd dat gaswinning bevingen veroorzaakt. Pas na de zware beving van Huizinge in 2012 kwam hier voldoende aandacht voor.
 • Er nog jaarlijks bevingen door toedoen van de gaswinning plaatsvinden. Alleen al in 2021 vonden er in totaal 72 gasbevingen in de provincie Groningen plaats.
 • De eerste gasbeving op Tweede Kerstdag 1986 te Assen was en die een kracht van 2.8 op de Schaal van Richter had.
 • De zwaarste beving van het Groningenveld 3.6 was, in Huizinge op 16 augustus 2012.
 • Je op het Gasbeving Portaal van de GBB kunt zien hoe veilig je woont? Ga naar https://bevinggevoeld.nl/portaal/mijnbeving.html

Gaswinning

 • Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) al in 2013 adviseerde om de gaswinning terug te brengen tot 12 miljard kuub. Zij adviseren inmiddels om het gasveld per 1 oktober 2023 definitief te sluiten. In de jaren erna kan de ondergrond stabiliseren. We weten niet hoelang de bevingen na het sluiten van het gasveld nog zullen voortduren.
 • Het gaat Shell voor de wind. Keer op keer halen zij hoge nettowinsten van miljarden dollars.
 • Er in totaal 2243,4 miljard kuub gewonnen is (31 januari 2022).
 • Er nog 694,6 miljard kuub gas in de grond zit (31 januari 2022).

Onveiligheid

 • Sommige Groningers met een evacuatie rugzak naast hun bed slapen.
 • Er geschat wordt dat er jaarlijks zestien sterfgevallen in Groningen door gezondheidsklachten als gevolg van de aardbevingen zijn.
 • Er ongeveer 20.000 Groningers gezondheidsproblemen hebben door alle problemen rond schade(afhandeling) en financiële onzekerheid (31 mei 2022).
 • Onveiligheid en problemen rond de schadeafhandeling bij gedupeerden van de gaswinning de twee belangrijkste redenen voor stress zijn.
 • In Groningen de veiligheidsrisico’s van mensen hoger zijn dan elders in Nederland.
 • 1 op de 10 huiseigenaren in het gebied zich onveilig voelt in zijn of haar eigen woning.
 • Er in Groningen 118 doden kunnen vallen bij een beving van 5 op de schaal van Richter of hoger.

Schade

 • Meer dan 85.000 mensen meervoudige schade hebben aan hun huis door bevingen.
 • Er in totaal al 397.454 schademeldingen ingediend zijn (31-08-2023).
 • Er ruim 20.000 schademeldingen nog afgehandeld moeten worden (31-07-2022).
 • Het IMG begon met 15 inspecteurs per dag en er op dit moment op 300 inspecteurs per dag zijn.
 • Er meer dan 200.000 mensen (inclusief kinderen) zijn met schade.
 • Er tussen 2016 en 2018 in totaal 2990 “oude schadegevallen” bij de Arbiter aangemeld zijn. Per 1 juli 2020 is de Arbiter gestopt.
 • Er zijn inmiddels 880 woningen gesloopt, en verwacht wordt dat er uiteindelijk 3300 woningen gesloopt zullen moeten worden (30-9-2022).
 • Er ruim 2.000 adressen met sloop bedreigd worden.
 • NAM 116 panden heeft opgekocht.
 • Er 90% van de 1.200 rijksmonumenten beschadigd zijn.

Versterking

 • Aardbevingsbestendig bouwen niet betekent dat je huis blijft staan. Het betekent alleen dat je voldoende tijd hebt om je huis veilig te verlaten ten tijde van een zware beving.
 • Er in totaal 27.165 adressen geïnspecteerd moeten worden op hun veiligheid (30 april 2022). 
 • Er tot op heden 2458 adressen versterkt zijn en 2.280 “op norm” zijn verklaard (30 april 2022).
 • 80 procent van Groningse huiseigenaren negatief tot zeer negatief gestemd is over de aanpak van hun problemen.
 • Er 70 zorgcentra onveilig zijn.
 • Er 101 scholen onveilig en 9 scholen gesloopt zijn.

Juridisch

 • De GBB een strafproces tegen NAM is begonnen.
 • De GBB elk jaar in beroep gaat tegen het gaswinningsbesluit.
 • De GBB Recht voor Groningen heeft opgericht om rechtszaken te voeren voor gedupeerden van gaswinning.
 • Bijna drie jaar geleden, op 8 november 2018, verzocht de GBB, met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, om alle beschikbare informatie vanaf 1 januari 2018 die betrekking heeft op de zogenoemde HRA-methodiek van de NAM openbaar te maken. Deze zijn ruim drie jaar later openbaar gemaakt.

Waardedaling

GBB