Gaat de schadeafhandeling nu sneller?

Als opvolger van het CVW kwam de TCMG (nu Instituut Mijnbouwschade Groningen, IMG) traag op gang en met een forse voorraad oude dossiers van dat CVW. Midden 2019 lag er een werkvoorraad van meer dan 20.000 schadegevallen en dreigden gedupeerden TCMG in gebreke te stellen. Een stuwmeerregeling moest op een snelle manier deze werkvoorraad verkleinen en de snelheid in de schadeafhandeling vergroten.

Is dat gelukt? 
De stuwmeerregeling liep op 1 januari van dit jaar af. TCMG verwachtte dat 90% van de mensen die voor de stuwmeerregeling in aanmerking kwam (zo’n 15.000), hier gebruik van zouden maken. Het werd iets meer dan 80% (9935 kozen voor vergoeding van €4.000,-, 424 voor de aannemersvariant en 3175 kozen alsnog voor de reguliere regeling). Waarschijnlijk verwachten de mensen die voor de reguliere regeling hebben gekozen, dat hun schade hoger is dan 10.000 euro. Anders hadden ze wel voor de aannemersvariant binnen de stuwmeerregeling gekozen. Er zijn dus ruim 10.000 gedupeerden (62%) die hun schade versneld hebben laten afhandelen. Dat zou de werkvoorraad van TCMG flink hebben moeten verminderen, maar na de aankondiging van de stuwmeerregeling is het aantal nieuwe schademeldingen fors opgelopen. Naar de oorzaak hiervan is onderzoek gedaan, zie hier het rapport.

Doel gehaald? 
Vóórdat de stuwmeerregeling van kracht werd, kon TCMG niet aangeven hoe lang het duurde voordat een schademelding zou worden afgehandeld. Op dit moment is het aantal dossiers dat wekelijks wordt afgehandeld flink hoger dan vóór de stuwmeerregeling. Wel moet hierbij worden opgemerkt dat de schademeldingen uit de stuwmeerregeling die voor de reguliere afhandeling hebben gekozen, met voorrang worden behandeld. Nieuwe meldingen moeten dus toch weer langer wachten. Op 6 januari 2020 stonden 19.199 meldingen op de rol bij TCMG. Voor het eerst geeft TCMG nu aan, hoe lang de verwachte wachttijd voor de afhandeling van een “gewoon” woonhuis is. Dat is momenteel rond de 252 dagen, driekwart jaar dus. En wie geen “gewoon” woonhuis heeft leeft verder in onzekerheid.

In gebreke stelling 
Het beoogde doel is dus niet gehaald, zoals we in de jubileumkrant al voorspelden. Is jouw schade niet tijdig afgehandeld, dan kun je TCMG in gebreke stellen, met dwangsom: https://www.rijksoverheid. nl/onderwerpen/bezwaar-en-beroep/ documenten/formulieren/2008/11/11/ formulier-ingebrekestelling.

Voor vragen of hulp kun je ook contact opnemen met Stut-en-Steun of bellen met de Rijksoverheid voor meer informatie: telefoonnummer 1400.

Dit artikel verscheen eerder in de 13e GBB-krant. De wachttijd gegevens zijn geüpdatet; het was 160 dagen, nu 252 dagen (30-7-2020)