Gaswinning in Groningen, Online informatieavonden ontwerp-vaststellingsbesluit

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat organiseert op dinsdag 7 juli en donderdag 9 juli om 20:00 uur een live online informatieavond over het ontwerp-vaststellingsbesluit voor de gaswinning in Groningen. De livestreams zijn te volgen via het YouTube-kanaal van het ministerie:

Aanmelden van te voren is niet nodig. Je kunt tijdens de stream vragen via WhatsApp stellen aan de experts van EZK, KNMI, TNO, NAM en SodM.
Je kunt ook je vraag van te voren indienen via dit formulier.

 

Hoeveel gas er wordt gewonnen uit het Groningenveld wordt jaarlijks met een vaststellingsbesluit bepaald. Het ontwerp-vaststellingsbesluit dat voor het gasjaar 2020-2021 is opgesteld ligt nu 6 weken ter inzage. In deze periode kun je schriftelijk en mondeling een zienswijze indienen. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Bureau Energieprojecten.