GBB wil gasputten per 1 oktober definitief dicht

Op 6 september jl. dienden wij onze zienswijze in tegen het ontwerp-vaststellingsbesluit gasjaar 2023-2024. Hierin besluit staatssecretaris Mijnbouw Hans Vijlbrief dat de gaswinning in het Groningenveld vanaf 1 oktober 2023 naar 0 gaat. De gasputten blijven echter open. Er kan tussentijds een besluit worden genomen om weer gas te winnen, bijvoorbeeld als er een tekort dreigt bij een van de grootafnemers van Gronings gas.

Leveringszekerheid boven veiligheid en gezondheid van Groningers
De GBB vindt dit onacceptabel en is zeer verbolgen over het feit dat de staatssecretaris de gasputten niet definitief sluit per 1 oktober 2023.  De GBB concludeert dat de staatssecretaris van mening is dat de gedupeerden van de gaswinning in het Groningenveld in onveiligheid en onzekerheid moeten blijven verkeren. De leveringszekerheid moet te allen tijde worden gegarandeerd; terwijl die leveringszekerheid – althans, de ter zake doende leveringszekerheid voor beschermde afnemers zoals ziekenhuizen – mogelijk niet eens in het geding is. Leveringszekerheid wordt al jaren(!) boven de veiligheid en gezondheid van Groningers gesteld!

Staatssecretaris neemt rapport PEAG en advies van SodM niet serieus 
Gelet op de nieuwe risicoanalyse van TNO, de snoeiharde conclusies van de Parlementaire enquête aardgaswinning Groningen (PEAG) en het uitdrukkelijke advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om het Groningenveld per ommegaande definitief te sluiten, kan de staatssecretaris niet volstaan met het aanhouden van het Groningenveld.

Andere punten die wij in de zienswijze aankaarten:

  • Vroegere risicoinschattingen seismische bewegingen veel te laag;
  • Sluiting van de gasputten hangt af van zeer onzekere factoren zoals de oplevering van stikstoffabriek Zuidbroek;
  • Er geen zekerheid gegeven wordt over de versnelling van de versterking.

Je leest hier de volledige zienswijze.

Voor 1 oktober a.s. zal de staatssecretaris het definitieve vaststellingsbesluit bekendmaken. Mocht de staatssecretaris het ontwerp vaststellingsbesluit ongewijzigd laten en onze kritiekpunten niet in overweging nemen, dan zal de GBB zeker in beroep gaan en hierover aan de bel trekken.