GBB dient zienswijze in tegen ontwerpvaststellingsbesluit 2022-2023

Op 4 augustus is er door de GBB een zienswijze ingediend tegen het ontwerpvaststellingsbesluit voor het gasjaar 2022/2023. Onlangs heeft staatssecretaris Mijnbouw Hans Vijlbrief het ontwerpvaststellingsbesluit gaswinning Groningen 2022-2023 bekendgemaakt. In dit besluit is de voorlopige operationele strategie vastgesteld, en is bepaald hoeveel gas uit het Groningenveld gewonnen moet worden in het gasjaar dat loopt van 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2023. Hans Vijlbrief wil het Groningerveld in 2023 of 2024 sluiten. In dit gasjaar gaan de operationele productielocaties op de ‘waakvlam’. Geen enkele productielocatie wordt definitief gesloten, alle 11 locaties blijven open. Er zal in gasjaar 2022-2023 een ‘minimum flow’ gewonnen worden van 2,8 miljard kuub gas, aldus de staatssecretaris.

Hans Vijlbrief sluit aankomend gasjaar geen enkele operationele gaswinningslocatie definitief, mede vanwege de geopolitieke situatie door de crisis in Oekraïne, en de dreigende Europese gastekorten. De staatssecretaris behoudt hierdoor de mogelijk om een wijzigingsbesluit te nemen en ‘als allerlaatste redmiddel’ toch meer gas te winnen. ‘Alleen in het allerlaatste geval, als de veiligheid van mensen in het geding is, omdat we bijvoorbeeld geen gas meer hebben om ziekenhuizen te verwarmen, te koken of dieselolie te maken, komt mogelijke inzet van het Groningenveld ter discussie’, aldus Hans Vijlbrief.

De GBB kan zich niet verenigen met het ontwerpbesluit en heeft hiertegen per brief op 4 augustus 2022 een zienswijze ingediend.

Op welke gronden dient de GBB een zienswijze in?

  • Veiligheidsbeleid
  • Voortgang versterking
  • Leveringszekerheid en snelheid versterking
  • Gezondheid en onzekerheid bewoners
  • Perspectief bewoners

Wil je meer weten? Je leest hier de volledige zienswijze van de GBB.
Degenen die een zienswijze hebben ingediend kunnen later in beroep gaan tegen het definitieve vaststellingsbesluit. Het definitieve vaststellingsbesluit wordt voor 1 oktober 2022 genomen.