GBB dient zienswijze in

De ministeries Infrastructuur en Milieu en Economische zaken, Landbouw & Innovatie zijn voornemens een Structuurvisie Ondergrond op te stellen. Deze moet er voor zorgen dat de ruimte onder ons land duurzaam en efficiënt kan worden ingericht. Deze structuurvisie zou volgens de ministeries ondermeer een ruimtelijk afwegingskader bieden zodat vergunningverlening voor mijnbouwactiviteiten goed onderbouwd plaatsvindt.

De GBB is van mening dat de belangen van mogelijke gedupeerden van mijnbouwactiviteiten moeten worden betrokken bij het opstellen van een Structuurvisie Ondergrond. Het borgen van de belangen van eventuele gedupeerden is in de ogen van de GBB onlosmakelijk verbonden met het afwegingsproces bij de vergunningverlening. De zienswijze van de GBB is in het bijzonder geschreven vanuit de belangen van gedupeerden van de aardgaswinning in Groningen. De GBB ziet in de beoogde Structuurvisie Ondergrond een kans om de huidige schadeprocedures te verbeteren.

Bestuur GBB