GBB en de maatschappelijke stuurgroep

Dhr. Alders heeft de GBB, als onafhankelijke partij, uitgenodigd om te praten over eventuele deelname aan de maatschappelijke stuurgroep. De GBB verbaast zich over wat er daaromtrent gaande is en is terughoudend.

De opdracht van de NCG, Hans Alders, is een plan te maken voor versteviging en herstel met draagvlak in de regio. Hij formeert hiertoe een tweetal stuurgroepen: een maatschappelijke en een bestuurlijke. In de laatste zitten de gemeenten en de provincie. In de eerste wil Alders een representatieve vertegenwoordiging van maatschappelijke groeperingen en bewoners.

Het Gasberaad, de restanten van de Dialoogtafel, en de GBB als onafhankelijke bewonersorganisatie, zijn uitgenodigd deel te nemen aan de maatschappelijke stuurgroep. De GBB laat deelname afhangen van de toegezegde invloed van de stuurgroep en de spelregels van het overleg tussen stuurgroep en de NCG.

Heden, 23 oktober, vindt vooroverleg plaats over deze spelregels. Het Gasberaad claimt een belangrijke rol en lijkt hierin te slagen. Er worden aparte afspraken gemaakt tussen de NCG en het Gasberaad. De laatste bepaalt tevens de voorzitter van de maatschappelijke stuurgroep a.i. (tot 1 jan 2016).

Het GBB bestuur kijkt er naar en verbaast zich over deze onevenwichtigheid. Wij zullen ons in ieder geval richten op onze enige leidraad: het behartigen van de belangen van de bewoners.

Vandaag gaan we zien hoeveel er over is van de draagvlakaspiraties van de NCG.