GBB en provincie Groningen eisen openheid van KNMI

Op maandag 25 november zijn de Groninger Bodem Beweging en de provincie Groningen op bezoek geweest bij het KNMI voor een gesprek over de seismologische informatieverstrekking van het KNMI. De IT-jurist van de provincie bracht een opdracht mee van Gedeputeerde Staten om het KNMI te bewegen seismologische –en daaraan gerelateerde- data als zogenaamde ‘Open Data’ te ontsluiten.

Open Data is een begrip dat staat voor het openbaar beschikbaar maken van gegevens die zijn gerealiseerd met publieke middelen waarvoor geen juridische grondslag bestaat om deze niet te ontsluiten. Hiermee moest een einde komen aan de huidige ongewenste situatie waarin de GBB verantwoordelijk is voor levering van aardbevingsgegevens aan een aantal overheidsorganisaties. Tijdens het overleg is gezamenlijk besloten een tijdelijke oplossing te realiseren. Een definitieve oplossing was namelijk nog niet in zicht aangezien het KNMI diverse systemen moet vernieuwen en daarbij ook nog eens hiertoe over onvoldoende middelen beschikt. Inmiddels is de tijdelijke oplossing bijna gereed en kunnen een aantal organisaties direct gebruik maken van de gegevens van het KNMI met betrekking tot aardbevingen die worden veroorzaakt door gaswinning. Zowel de GBB en de provincie Groningen zijn verheugd over deze snelle actie van het KNMI.
Aanvullend kwam ook de ontsluiting van ruwe meetgegevens en een dataset met locaties van alle meetstations van het KNMI aan bod. Hoewel het KNMI enige schroom had in het vrijgeven van deze data en er zelfs op dit moment wetgeving is die dit deels blokkeert gaan zowel de GBB als de provincie ervan uit dat er in de komende maanden steeds meer data door het KNMI zal worden vrijgegeven.

Aangezien zowel de provincie als de GBB het van groot belang vinden dat alle seismologische data toegankelijk moet zijn zullen wij hier de vinger aan de pols houden en –mocht dat nodig zijn- aan de bel trekken bij het KNMI of de verantwoordelijk Minister.