GBB formeert denktank

De Vereniging Groninger Bodem Beweging formeert een denktank

Onlangs stelde de provincie Groningen de Commissie Imagoschade Gaswinning in. Door de gaswinning treden neveneffecten en risico’s op die de leefbaarheid en het vestigingsklimaat van de provincie verslechteren. Met name de kans op zwaardere aardbevingen is zo’n risico. De Commissie Imagoschade zal adviseren over te nemen maatregelen die deze imagoschade compenseren. De commissie is gevraagd, voorstellen te formuleren die bijdragen aan de gewenste energietransitie en de rol die Groningen hierin wil vervullen.
De Vereniging Groninger Bodem Beweging (GBB) acht de instelling van de provinciale commissie een goede zaak. Het correct afhandelen van schade van particulieren is niet voldoende; de compensatie van indirecte schade door een verslechtering van de vooruitzichten van de provincie is minstens zo belangrijk.

Teneinde het proces van vormgeving van compensatiemaatregelen te ondersteunen en te versnellen heeft de GBB een denktank ingesteld. De volgende personen zijn bereid gevonden deel te nemen:

  • Prof. dr. G.J.W. (Gert-Jan) Euverink, hoogleraar Producten en Processen voor Biotechnologie in de Biobased Economie, Rijksuniversiteit Groningen,
  • Dr. ir. W.J.Th. (Wim) Van Gemert (niet op de foto), bijzonder lectoraat Instituut voor Engineering, Kenniscentrum Energie, Hanzehogeschool,
  • M. J.W. (Menno) Groeneveld, manager energietransitie Gasunie,
  • Prof. dr. F.N. (Frans) Stokman, honorair hoogleraar Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, gespecialiseerd in samenwerkingsproblemen en complexe besluitvorming, voorzitter van het bestuur van Grunneger Power.

De denktank zal kansrijke projecten op het gebied van energietransitie formuleren en uitwerken. Deze zullen voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. Zij zijn gerelateerd aan het proces van energietransitie.
2. De projecten verbeteren de economische infrastructuur en – levensvatbaarheid van Groningen.
3. De projecten hebben een spin-off die ten goede komt aan de provincie in brede zin.
4. De projecten zijn niet alleen goed voor Groningen maar dienen ook het landelijke energiebeleid voor de langere termijn.

De Vereniging Groninger Bodem Beweging (GBB) neemt zoals gezegd het initiatief tot de instelling van de denktank; deze zal echter volledig zelfstandig en onafhankelijk functioneren en zal het proces van energietransitie aanjagen. De deelnemers zullen indien gewenst andere deskundigen uitnodigen deel te nemen aan de denktank.