GBB: hoogste tijd voor parlementaire enquête naar gaswinning!

Het boek de ‘Gaskolonie’ toont nog eens de noodzaak aan om met de hoogste spoed een parlementaire enquête te houden naar de besluitvorming rondom de gaswinning en wel vanaf het begin van de gaswinning. Ook de rol en invloed van Shell/Exxon moet duidelijk worden in het verleden en heden.
De hoogste tijd omdat de hoofdrolspelers nu nog leven. En nu nog een goed inzicht verkregen kan worden hoe gehandeld is bij deze besluitvorming en waar dit daadwerkelijk toe geleid heeft. Waaruit voor het heden en de toekomst lessen getrokken kunnen worden.

Het Bestuur Groninger Bodem Beweging.