GBB in beroep tegen vaststellingsbesluit 23-24

Op 30 november 2023 is er door de GBB een beroepsschrift ingediend tegen het Vaststellingsbesluit Groningenveld voor het gasjaar 2023/2024, dat loopt van 1 oktober 2023 tot en met 30 september 2024. 

Demissionair staatssecretaris mijnbouw Hans Vijlbrief heeft in dit vaststellingsbesluit bepaald dat er dit gasjaar geen gas meer gewonnen wordt. De gasputten blijven echter open. Er kan tussentijds een besluit worden genomen om weer gas te winnen, bijvoorbeeld als er een tekort dreigt bij een van de grootafnemers van Gronings gas, of bij koude temperaturen.

Leveringszekerheid boven veiligheid en gezondheid van Groningers
De GBB vindt dit onacceptabel en is zeer verbolgen over het feit dat de staatssecretaris de gasputten niet definitief per 1 oktober 2023 heeft gesloten. De GBB concludeert dat de staatssecretaris van mening is dat de gedupeerden van de gaswinning in het Groningenveld (langer) in onveiligheid en onzekerheid moeten blijven verkeren. De leveringszekerheid moet te allen tijde worden gegarandeerd; terwijl die leveringszekerheid – althans, de ter zake doende leveringszekerheid voor beschermde afnemers zoals ziekenhuizen – mogelijk niet eens in het geding is. Leveringszekerheid wordt al jaren(!) boven de veiligheid en gezondheid van Groningers gesteld!

Staatssecretaris neemt rapport PEAG en advies van SodM niet serieus 
Gelet op de nieuwe risicoanalyse van TNO, de snoeiharde conclusies van de Parlementaire enquête aardgaswinning Groningen (PEAG) en het uitdrukkelijke advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om het Groningenveld per ommegaande definitief te sluiten, kan de staatssecretaris niet volstaan met het aanhouden van het Groningenveld.

Op welke gronden dient de GBB een beroepsschrift in?

  • Andere maatregelen dan inzet Groningenveld niet meegewogen
  • Niet-beschermde afnemers nog altijd niet afgeschakeld
  • Rechtsonzekerheid
  • Leveringszekerheid en snelheid versterking
  • Gezondheid en onzekerheid bewoners
  • Perspectief bewoners

Voorlopige voorziening
Naast het beroep heeft de GBB op 30 november 2023 ook een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend. De GBB wil daarmee bereiken dat het besluit geschorst wordt totdat er over het ingediende beroep is beslist. Wil je meer weten? Je leest hier het volledige beroepsschrift en het verzoek om voorlopige voorziening van de GBB.