GBB in gesprek met diverse kamerleden

Een delegatie van het GBB bestuur is bezig met een gespreksronde met diverse Kamerleden van de vaste kamercommissie EZ. In december spreken wij in ieder geval nog met Tjeerd van Dekken (PvdA) en op 16 januari in Den Haag met een aantal anderen.

Op 8 november spraken we met Agnes Mulder (CDA) waarvan we onderstaand verslag maakten.

Het gesprek vond op verzoek van Agnes plaats. Namens de GBB waren aanwezig: Daniëlla Blanken en Jelle van der Knoop. In het gesprek bevestigde zij desgevraagd, dat het CDA nog steeds op het standpunt staat dat er minder gas moet worden gewonnen. Nu echter de uitkomst van de onderzoeken voor de deur staat, lijkt het verstandig deze eerst maar af te wachten.
Vervolgens legden we een aantal punten op tafel waarvan wij vonden dat de Tweede Kamer daar attent op moest worden gemaakt dan wel daar aandacht aan moest geven.
Een paar van de belangrijkste items:
Het feit dat minister Kamp het winningsplan en de onderzoeksresultaten dicht houdt tot hij zijn besluit heeft genomen in januari. Wij vinden dat niet netjes.
De documentaire van Kik Stokvis die door de NCRV wordt uitgezonden. Het zou goed zijn dat alle Kamerleden deze film zouden zien.
Er moet een begin worden gemaakt met een oplossing van de zogenaamde schrijnende gevallen: personen of gezinnen door materiële of geestelijke problemen als gevolg van de schade door de bevingen klem zijn komen te zitten.
Het feit dat de minister van Veiligheid en Justitie, de heer Opstelten, zich niet laat horen in de discussie over de aardbevingsproblematiek terwijl het duidelijk en vooral een veiligheidsissue is. Hij laat alles aan Kamp over; kennelijk wegen geld-issues zwaarder dan veiligheid. Wij als GBB verbazen zich hierover.
We willen graag dat de totale schadeafwikkelingsprocedure meer op afstand wordt geplaatst van de NAM. De GBB wil het liefst dat een onafhankelijk instituut verantwoordelijk wordt voor taxatie en vergoeding.
Het feit dat het preventief verstevigen van woningen, tussen neus en lippen door, een heel jaar opgeschoven is. Er zou eerst in het derde kwartaal van 2013 mee worden begonnen; nu zal dit pas in het derde kwartaal van 2014 het geval zijn.
Onze indruk was dat de boodschappen duidelijk zijn overgekomen.